ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 27

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

58. köide
27. jaanuar 2015


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2015/C 027/01

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu määruses (EL) nr 36/2012, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2015/108 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Süürias

1

 

Euroopa Komisjon

2015/C 027/02

Euro vahetuskurss

2

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2015/C 027/03

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 – Avaliku teenindamise kohustuste kehtestamine regulaarlennuliinidel – lennulast ja -post

3

2015/C 027/04

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 – Avaliku teenindamise kohustuste muutmine regulaarlennuliinidel ( 1 )

3

2015/C 027/05

Komisjoni teadaanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 16 lõikele 4 – Avaliku teenindamise kohustuste tühistamine regulaarlennuliinidel ( 1 )

4


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2015/C 027/06

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7408 – Cargill / ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7456 – Imerys / S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum M.7509 – OBI / Brico Business Cooperation) – Võimalik lihtsustatud korras menetlemine ( 1 )

7


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET