ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 27

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

58. årgang
27. januar 2015


Informationsnummer

Indhold

Side

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Rådet

2015/C 027/01

Bekendtgørelse til de registrerede, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets forordning (EU) nr. 36/2012 som gennemført ved Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/108 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Syrien

1

 

Europa-Kommissionen

2015/C 027/02

Euroens vekselkurs

2

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2015/C 027/03

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Indførelse af forpligtelser til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning — luftfragt og luftpost

3

2015/C 027/04

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Ændring af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning ( 1 )

3

2015/C 027/05

Bekendtgørelse fra Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet — Ophævelse af forpligtelse til offentlig tjeneste vedrørende ruteflyvning ( 1 )

4


 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2015/C 027/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7456 — Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag M.7509 — OBI/Brico Business Cooperation) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

7


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA