ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 27

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
27. ledna 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Rada

2015/C 027/01

Oznámení určené subjektům údajů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená nařízením Rady (EU) č. 36/2012 prováděném prováděcím nařízením Rady (EU) 2015/108 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

1

 

Evropská komise

2015/C 027/02

Směnné kurzy vůči euru

2

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2015/C 027/03

Oznámení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Stanovení závazků veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami – letecký náklad a pošta

3

2015/C 027/04

Oznámení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Změna závazků veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami ( 1 )

3

2015/C 027/05

Oznámení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství – Zrušení závazků veřejných služeb v pravidelné letecké dopravě ( 1 )

4


 

V   Oznámení

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2015/C 027/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7456 – Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem ( 1 )

7


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS