ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.CA2011.380.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 380A

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

54e jaargang
29 december 2011


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2011/C 380A/01

Gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen — 30e volledige uitgave

1


NL