27.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 252/27


Sklep predsednika Sodišča z dne 6. junija 2011 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso – Portugalska) – Maria de Jesus Barbosa Rodrigues proti Companhia de Seguros Zurich SA

(Zadeva C-363/10) (1)

2011/C 252/58

Jezik postopka: portugalščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 288, 23.10.2010.