27.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 252/27


Ordonanța președintelui Curții din 6 iunie 2011 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso — Portugalia) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

(Cauza C-363/10) (1)

2011/C 252/58

Limba de procedură: portugheza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.


(1)  JO C 288, 23.10.2010