27.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/27


Beschikking van de president van het Hof van 6 juni 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso — Portugal) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

(Zaak C-363/10) (1)

2011/C 252/58

Procestaal: Portugees

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 288 van 23.10.2010.