27.8.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 252/27


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 6.6.2011 (Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoson (Portugali) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues v. Companhia de Seguros Zurich SA

(Asia C-363/10) (1)

2011/C 252/58

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 288, 23.10.2010.