27.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 252/27


Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. juni 2011 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues mod Companhia de Seguros Zurich SA (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso — Portugal)

(Sag C-363/10) (1)

2011/C 252/58

Processprog: portugisisk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.


(1)  EUT C 288 af 23.10.2010.