27.8.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 252/27


Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso — Portugalsko) — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues v. Companhia de Seguros Zurich SA

(Věc C-363/10) (1)

2011/C 252/58

Jednací jazyk: portugalština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 288, 23.10.2010.