ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 226

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
20. september 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2006/C 226/1

Menjalni tečaji eura

1

2006/C 226/2

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za mala in srednje velika podjetja ( 1 )

2

2006/C 226/3

Potrdilo o prejemu pisem v zvezi s težavami zaradi hrupa, ki ga povzroča letališče Zaventem

4

2006/C 226/4

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4357 — Bridgepoint/Dorna) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

5

2006/C 226/5

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4341 — FCC/ALPINE) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

6

2006/C 226/6

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4229 — APHL/L&R/NETCARE/GENERAL HEALTHCARE GROUP) ( 1 )

7

2006/C 226/7

Informacijski postopek — Tehnični predpisi ( 1 )

8

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 


I Informacije

Komisija

20.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 226/1


Menjalni tečaji eura (1)

19. septembra 2006

(2006/C 226/01)

1 euro=

 

Valuta

Menjalni tečaj

USD

ameriški dolar

1,2654

JPY

japonski jen

148,81

DKK

danska krona

7,4613

GBP

funt šterling

0,67320

SEK

švedska krona

9,1740

CHF

švicarski frank

1,5903

ISK

islandska krona

88,89

NOK

norveška krona

8,2735

BGN

lev

1,9558

CYP

ciprski funt

0,5765

CZK

češka krona

28,488

EEK

estonska krona

15,6466

HUF

madžarski forint

273,47

LTL

litovski litas

3,4528

LVL

latvijski lats

0,6961

MTL

malteška lira

0,4293

PLN

poljski zlot

3,9598

RON

romunski leu

3,5308

SIT

slovenski tolar

239,58

SKK

slovaška krona

37,472

TRY

turška lira

1,8590

AUD

avstralski dolar

1,6802

CAD

kanadski dolar

1,4201

HKD

hongkonški dolar

9,8526

NZD

novozelandski dolar

1,9091

SGD

singapurski dolar

2,0079

KRW

južnokorejski won

1 204,79

ZAR

južnoafriški rand

9,3359

CNY

kitajski juan

10,0426

HRK

hrvaška kuna

7,4175

IDR

indonezijska rupija

11 588,53

MYR

malezijski ringit

4,659

PHP

filipinski peso

63,390

RUB

ruski rubelj

33,9340

THB

tajski bat

47,142


(1)  

Vir: referenčni menjalni tečaj, ki ga objavlja ECB.


20.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 226/2


Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za mala in srednje velika podjetja

(2006/C 226/02)

(Besedilo velja za EGP)

Št. pomoči

XS 3/03

Država članica

Združeno kraljestvo

Regija

Celotno Združeno kraljestvo

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

The Foundation Programme of the Carbon Trust: Svetovanje

Pravna podlaga

Environmental Protection Act 1990 and Science and Technology Act 1965

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Skupni izdatki za „spodbujanje tržne difuzije“ (Market Diffusion stream) so predvideni v višini 1,5 mio GBP za obdobje 2002–2003.

Financiranje v okviru spodbujanja tržne difuzije bo med drugim potekalo skladno s pravilom „de minimis“ in skupinskimi izjemami za usposabljanje. Vzporedne informacije o delovanju skladno s slednjimi se dostavljajo. Uporaba skupinskih izjem bo odvisna od odziva na javni razpis. Zgoraj opisano financiranje se nanaša na skupno finančna sredstva skladno z vsemi skupinskimi izjemami pri spodbujanju tržne difuzije.

Pomoč, dodeljena posameznim podjetjem, ne bo večja od 250 000 GBP

Največja intenzivnost pomoči

V okviru skupinskih izjem za MSP bo shema podpirala samo svetovanje MSP. Največja intenzivnost pomoči ne bo presegla 50 % za stroške svetovanja

Datum začetka izvajanja

10. januar 2003

Trajanje sheme ali individualne pomoči

31. december 2005

Cilj pomoči

Namen programa je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov s podporo tehnologij na osnovi nizke vsebnosti ogljika v inovacijski verigi.

Glavni cilj spodbujanja tržne difuzije je odpravljanje netehnoloških in nefinančnih ovir pri uvajanju novih in nastajajočih tehnologij s pomočjo majhnih projektov.

Podprto svetovalno delo bo enemu ali več MSP pomagalo pri opravljanju nalog, povezanih z emisijami ogljika, izven njihovih običajnih dejavnosti. To vključuje na primer svetovalsko poročilo o priložnostih v okviru trgovanja z emisijami ali vodstveno/pravno/davčno svetovalsko poročilo o načinu, kako napisati poslovni načrt za to področje. Še en tak primer je poročilo za skupino MSP (ki so denimo organizirana prek trgovskega združenja) o ovirah pri izvajanju daljinskega merjenja pretoka energije

Zadevni gospodarski sektorji

Vsi sektorji – brez poseganja v sektorje, ki jih urejajo posebna pravila

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Peter Shortt

Foundation Programme Director

The Carbon Trust

9th/10th Floor

3 Clements Inn

London WC2A 2AZ

United Kingdom

Drugi podatki

Delovanje sheme podjetja Carbon Trust bo nadzirala služba za okolje, prehrano in podeželje (UK Department of Environment, Food, and Rural Affairs („DEFRA“)) in po potrebi prenesene uprave Škotske, Walesa in Severne Irske


Št. pomoči

XS 34/06

Država članica

Nizozemska

Regija

Gelderland

Ime podjetja, ki prejme individualno pomoč

Selman Transporten B.V.

Pravna podlaga

Verordening (EG) nr. 70/2001, in het bijzonder de overwegingen 4 en 13, en artikelen 1 en 4 jo. de Subsidieregeling marktgericht innoveren en implementeren Gelderland II (MI&I-regeling), in het bijzonder de artikelen 1.1 onder c en 1.1 onder d.

Skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju

Pomoč v enkratnem znesku v višini 3 248 EUR.

Skupni stroški projekta znašajo 34 609,40 EUR

Največja intenzivnost pomoči

7,5 % stroškov investicij v opredmetena in neopredmetena sredstva;

30 % stroškov svetovanja v zvezi z inovacijami znotraj podjetja

Datum začetka izvajanja

21.2.2006

Trajanje sheme individualne pomoči

Nanaša se na obdobje trajanja projekta od 29. novembra 2004 do vključno 30. junija 2006 (pomoč se je dodelila po postopku o nasprotovanju)

Cilj pomoči

Pomoč za investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter stroške svetovanja na področju inovacij znotraj podjetja

Zadevni gospodarski sektorji

Prevozne storitve

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Nederland


20.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 226/4


Potrdilo o prejemu pisem v zvezi s težavami zaradi hrupa, ki ga povzroča letališče Zaventem

(2006/C 226/03)

1.

Evropska komisija je prejela več kot 80 pisem v zvezi s težavami zaradi hrupa, ki ga povzroča letališče Zaventem v Belgiji.

2.

Komisija, ki želi zagotoviti hiter odgovor in obveščati zainteresirane strani, pri tem pa varčevati z upravnimi sredstvi, objavlja potrdilo o prejemu pisem v Uradnem listu Evropskih skupnosti ter na spletni strani na naslednjem naslovu:

http://ec.europa.eu/environment/law/implementation.htm

3.

Pri pregledu teh pisem ni bila ugotovljena nobena kršitev predpisov okoljske zakonodaje Skupnosti in zlasti Direktive 2002/49/ES z dne 25. junija 2002 (1) o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa s strani Belgije, zato ne obstaja nobena utemeljitev, da bi se ta pisma zabeležila kot pritožbe. Rezultat ocenjevanja teh pisem je bil objavljen v francoščini in nizozemščini na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/law/implementation.htm


(1)   Uradni list Evropskih skupnosti L 189, 18.7.2002, str. 12– 25.


20.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 226/5


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4357 — Bridgepoint/Dorna)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(2006/C 226/04)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 11. septembra 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 in po predložitvi v skladu s členom 4(5) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Bridgepoint Capital Group Limited („Bridgepoint“, Združeno kraljestvo)z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Dorna Sports, S. L („Dorna“, Španija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje Bridgepoint: družba zasebnega naložbenega kapitala;

za podjetje Dorna: organizator in upravljalec trgovskih pravic, povezanih z več serijami motociklističnih dirk, tj. FIM MotoGP, Supercross World Championship, Spanish Road Racing Championship in British Superbike Championship.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4357 — Bridgepoint/Dorna na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


20.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 226/6


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4341 — FCC/ALPINE)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(2006/C 226/05)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 12. septembra 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje FCC Construccion S.A. (Španija), ki pripada skupini FCC group („FCC“, Španija), z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Alpine Holding GmbH („Alpine“, Avstrija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje FCC: gradbeništvo, storitve, cement;

za podjetje Alpine: gradbeništvo, nizke gradnje, storitve.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4341 — FCC/ALPINE na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


20.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 226/7


Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji

(Št. primera COMP/M.4229 — APHL/L&R/NETCARE/GENERAL HEALTHCARE GROUP)

(2006/C 226/06)

(Besedilo velja za EGP)

Dne 25. julija 2006 je Komisija odločila, da ne bo nasprotovala navedeni priglašeni koncentraciji, in jo razglaša za združljivo s skupnim trgom. Ta odločba je sprejeta v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004. Celotno besedilo te odločbe je na razpolago le v angleščini in bo objavljeno potem, ko bo očiščeno morebitnih poslovnih skrivnosti. Dostopno bo:

na spletni strani Konkurenca portala Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Spletna stran vsebuje različne pripomočke za iskanje posameznih odločb o združitvah, vključno z indeksi podjetij, opravilnih številk primerov, datumov odločb ter področij.

v elektronski obliki na spletni strani EUR-Lex pod dokumentno številko 32006M4229. EUR-Lex je spletni portal za evropsko pravo. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


20.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 226/8


Informacijski postopek — Tehnični predpisi

(2006/C 226/07)

(Besedilo velja za EGP)

Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov ter pravil, ki veljajo za storitve informacijske družbe. (UL št. L 204, 21.7.1998, str. 37; UL št. L 217, 5.8.1998, str. 18).

Obvestila o osnutkih tehničnih predpisov, ki jih prejme Komisija

Sklic (1)

Naslov

Zaključek trimesečnega obdobja mirovanja (2)

2006/0430/NL

Odlok o spremembi Odloka o izvajanju Zakona o uporabi gnojil in Odloka o uporabi umetnih gnojil (prenos Zakona o uporabi gnojil iz leta 1947 in Odloka o kakovosti in uporabi drugih organskih gnojil)

10.11.2006

2006/0431/FIN

Spremembe Navodil B5 „Lahke strukture iz betonskih blokov“ finskih Predpisov o gradbeništvu

13.11.2006

2006/0432/FIN

Sprememba Navodil B8 „Opečne strukture“ finskih Predpisov o gradbeništvu

13.11.2006

2006/0433/F

Osnutek dekreta o prepovedi nakupovalnih vrečk za enkratno uporabo iz plastike, ki ni biorazgradljiva, s 1. januarjem 2010

15.11.2006

2006/0434/F

Osnutek sklepa o dobrih praksah v proizvodnji in grosistični distribuciji medicirane krme

15.11.2006

2006/0435/F

Osnutek dekreta o določitvi higienskih pogojev in pogojev zdravstvene ustreznosti, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju „tetoviranja s prediranjem kože“ in piercinga (prebadanja telesa z nakitom) ter o spremembi Zakona o javnem zdravstvu (urejevalne določbe)

15.11.2006

2006/0436/F

Osnutek uredbe o dobrih praksah pri proizvodnji proizvodov za tetoviranje

15.11.2006

2006/0437/F

Osnutek dekreta o določitvi pravil za proizvodnjo, embaliranje in uvoz in nacionalnega sistema za nadzor proizvodov za tetoviranje ter o spremembi Zakona o javnem zdravstvu (urejevalne določbe)

15.11.2006

2006/0438/F

Osnutek uredbe o določitvi higienskih pogojev in pogojev zdravstvene varnosti, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju tehnik tetoviranja s prebadanjem kože in piercinga telesa (prebadanja telesa z nakitom)

15.11.2006

2006/0439/F

Osnutek uredbe o določitvi higienskih pogojev, ki jih je treba upoštevati pri piercingu (prebadanju telesa z nakitom) uhlja in nosnic ali spodnjega dela nosu s tehniko pištole za prebadanje

15.11.2006

2006/0440/F

Osnutek uredbe o pogojih embaliranja in skladiščenja odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju tetoviranja s prebadanjem kože in piercinga (prebadanja z nakitom) telesa

15.11.2006

2006/0441/F

Osnutek uredbe o določitvi seznama snovi, ki se jih ne sme uporabljati kot sestavine proizvodov za tetoviranje

15.11.2006

2006/0442/NL

Uredba ministra za promet, javna dela in vodno gospodarstvo o pravilih za redne preglede taksimetrov

17.11.2006

2006/0443/SI

Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu

17.11.2006

2006/0444/I

Osnutek ministrskega odloka o določilih, povezanih s homologacijo in vgradnjo ustreznih sistemov za zmanjševanje mase delcev iz motornih vozil, opremljenih z motorjem na kompresijski vžig, ki pripadajo kategorijam M1 in N1

20.11.2006

2006/0445/I

Osnutek ministrskega odloka o spremembi prilog k Zakonskemu odloku z dne 29. aprila 2006, št. 217, ki zadeva: „Revizija urejanja področja gnojil“

20.11.2006

2006/0446/D

Četrta Uredba o spremembi Pravilnika o umerjanju

20.11.2006

2006/0448/I

Sporazum med Ministrstvom za zdravje in avtonomnima pokrajinami in provincama Trento in Bolzano v zvezi z začasnimi odstopanji pri proizvodnji sirov iz kravjega mleka in z zorenjem vsaj 60 dni v skladu z Uredbo ES št. 852 in 853/2004, prehodnimi standardi in splošnimi določili za klavnice

20.11.2006

2006/0449/I

Sporazum med Ministrstvom za zdravje in avtonomnima pokrajinami in provincama Trento in Bolzano v zvezi s prilagajanjem proizvodnje sirov iz ovčjega in kozjega mleka z zorenjem vsaj 60 dni in odstopanji za mleko proizvedeno v času poletne gorske paše v skladu z Uredbo ES št. 852 in 853/2004

20.11.2006

2006/0450/I

Predlog sporazuma med Ministrstvom za zdravje in avtonomnima pokrajinami in provincama Trento in Bolzano v zvezi s specifičnimi odstopanji, prehodnimi standardi in splošnimi določili za klavnice

20.11.2006

Komisija opozarja na sodbo, izdano dne 30. aprila 1996, v primeru „Varnost CIE“ (C-194/94 – ECR I, str. 2201), v kateri je Sodišče odločilo, da je treba 8. in 9. člena Direktive 98/34/ES (prej 83/189/EGS) razlagati tako, da se posamezniki lahko sklicujejo nanje na nacionalnih sodiščih, katera morajo odkloniti uporabo nacionalnega tehničnega predpisa, ki ni bil posredovan v skladu z Direktivo.

Navedena sodba potrjuje sporočilo Komisije z dne 1. oktobra 1986 (UL št. C 245, 1.10.1986, str. 4).

Zaradi kršitve obveznosti do obveščanja so zadevni tehnični predpisi neuporabljivi in torej neizvršljivi proti posameznikom.

Za več informacij o postopku obveščanja pišite na:

European Commission

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

E-naslov: dir83-189-central@ec.europa.eu

Glejte tudi spletno stran: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

Če potrebujete kakršnekoli nadaljnje informacije o teh obvestilih, se obrnite na spodaj navedene nacionalne službe:

SEZNAM NACIONALNIH SLUŽB, ODGOVORNIH ZA UPRAVLJANJE DIREKTIVE 98/34/ES

BELGIJA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

Boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Ga. Pascaline Descamps

Tel.: (32-2) 277 80 03

Faks: (32-2) 277 54 01

E-naslov: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Splošni e-naslov: belnotif@mineco.fgov.be

Spletna stran: http://www.mineco.fgov.be

ČEŠKA REPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

G. Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 907 123

Faks: (420) 224 914 990

E-naslov: chloupek@unmz.cz

Ga. Lucie Růžičková

Tel.: (420) 224 907 139

Faks: (420) 224 907 122

E-naslov: ruzickova@unmz.cz

Splošni e-naslov: eu9834@unmz.cz

Spletna stran: http://www.unmz.cz

DANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (or DK-2100 Copenhagen OE)

G. Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (direct)

E-naslov: bbc@ebst.dk

Ga. Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (direct)

Faks: (45) 35 46 62 03

E-naslov: bij@ebst.dk

Ga. Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Tel.: (45) 35 46 63 35 (direct)

E-naslov: phe@ebst.dk

Vzajemni poštni nabiralnik za obvestilna sporočila: noti@ebst.dk

Spletna stran: http://www.ebst.dk/Notifikationer

NEMČIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34–37

D-10115 Berlin

Ga. Christina Jäckel

Tel.: (49-30) 20 14 63 53

Faks: (49-30) 20 14 53 79

E-naslov: infonorm@bmwa.bund.de

Spletna stran: http://www.bmwa.bund.de

ESTONIJA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

G. Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372) 625 64 05

Faks: (372) 631 30 29

E-naslov: karl.stern@mkm.ee

Splošni e-naslov: el.teavitamine@mkm.ee

Spletna stran: http://www.mkm.ee

GRČIJA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30-210) 696 98 63

Faks: (30-210) 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

Ga. Evangelia Alexandri

Tel.: (30-210) 212 03 01

Faks: (30-210) 228 62 19

E-naslov: alex@elot.gr

Splošni e-naslov: 83189in@elot.gr

Spletna stran: http://www.elot.gr

ŠPANIJA

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres „Ágora“

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

G. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34-91) 379 83 32

Ga. Esther Pérez Peláez

Strokovna svetovalka

E-naslov: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34-91) 379 84 64

Faks: (34-91) 379 84 01

Splošni e-naslov: d83-189@ue.mae.es

FRANCIJA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Ga. Suzanne Piau

Tel.: (33-1) 53 44 97 04

Faks: (33-1) 53 44 98 88

E-naslov: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Ga. Françoise Ouvrard

Tel.: (33-1) 53 44 97 05

Faks: (33-1) 53 44 98 88

E-naslov: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Splošni e-naslov: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRSKA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

G. Tony Losty

Tel.: (353-1) 807 38 80

Faks: (353-1) 807 38 38

E-naslov: tony.losty@nsai.ie

Spletna stran: http://www.nsai.ie

ITALIJA

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 – Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

G. Vincenzo Correggia

Tel.: (39-6) 47 05 22 05

Faks: (39-6) 47 88 78 05

E-naslov: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

G. Enrico Castiglioni

Tel.: (39-6) 47 05 26 69

Faks: (39-6) 47 88 78 05

E-naslov: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Splošni e-naslov: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Spletna stran: http://www.attivitaproduttive.gov.it

CIPER

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 40 93 10

Faks: (357) 22 75 41 03

G. Antonis Ioannou

Tel.: (357) 22 40 94 09

Faks: (357) 22 75 41 03

E-naslov: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Splošni e-naslov: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Spletna stran: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIJA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 701 32 30

Faks: (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tel.: (371) 701 32 36

Tel.: (371) 701 30 67

Faks: (371) 728 08 82

E-naslov: zanda.liekna@em.gov.lv

Splošni e-naslov: notification@em.gov.lv

LITVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Ga. Daiva Lesickiene

Tel.: (370) 52 70 93 47

Faks: (370) 52 70 93 67

E-naslov: dir9834@lsd.lt

Spletna stran: http://www.lsd.lt

LUKSEMBURG

SEE – Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

G. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Faks: (352) 22 25 24

E-naslov: see.direction@eg.etat.lu

Spletna stran: http://www.see.lu

MADŽARSKA

Hungarian Notification Centre

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1880

G. Zsolt Fazekas

Leading Councillor

E-naslov: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tel.: (36-1) 374 28 73

Faks: (36-1) 473 16 22

E-naslov: notification@gkm.gov.hu

Spletna stran: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20

Tel.: (356) 21 24 32 82

Faks: (356) 21 24 24 06

Ga. Lorna Cachia

E-naslov: lorna.cachia@msa.org.mt

Splošni e-naslov: notification@msa.org.mt

Spletna stran: http://www.msa.org.mt

NIZOZEMSKA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

G. Ebel van der Heide

Tel.: (31-50) 523 21 34

Ga. Hennie Boekema

Tel.: (31-50) 523 21 35

Ga. Tineke Elzer

Tel.: (31-50) 523 21 33

Faks: (31-50) 523 21 59

Splošni e-naslov:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AVSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Ga. Brigitte Wikgolm

Tel.: (43-1) 711 00 58 96

Faks: (43-1) 715 96 51 ali (43-1) 712 06 80

E-naslov: not9834@bmwa.gv.at

Spletna stran: http://www.bmwa.gv.at

POLJSKA

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Ga. Barbara H. Kozłowska

Tel.: (48-22) 693 54 07

Faks: (48-22) 693 40 25

E-naslov: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Ga. Agata Gągor

Tel.: (48-22) 693 56 90

Splošni e-naslov: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALSKA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Ga. Cândida Pires

Tel.: (351-21) 294 82 36 ali 81 00

Faks: (351-21) 294 82 23

E-naslov: c.pires@mail.ipq.pt

Splošni e-naslov: not9834@mail.ipq.pt

Spletna stran: http://www.ipq.pt

SLOVENIJA

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Ga. Vesna Stražišar

Tel.: (386-1) 478 30 41

Faks: (386-1) 478 30 98

E-mail: contact@sist.si

SLOVAŠKA

Ga. Kvetoslava Steinlova

Direktorica oddelka za evropsko integracijo,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421-2) 52 49 35 21

Faks: (421-2) 52 49 10 50

E-naslov: steinlova@normoff.gov.sk

FINSKA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Naslov za obiskovalce:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

in

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Poštni naslov:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Ga. Leila Orava

Tel.: (358-9) 16 06 46 86

Faks: (358-9) 16 06 46 22

E-naslov: leila.orava@ktm.fi

Ga. Katri Amper

Tel.: (358-9) 16 06 46 48

Splošni e-naslov: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Spletna stran: http://www.ktm.fi

ŠVEDSKA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Ga. Kerstin Carlsson

Tel.: (46-8) 690 48 82 ali (46-8) 690 48 00

Faks: (46-8) 690 48 40 ali (46-8) 30 67 59

E-naslov: kerstin.carlsson@kommers.se

Splošni e-naslov: 9834@kommers.se

Spletna stran: http://www.kommers.se

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

G. Philip Plumb

Tel.: (44-20) 72 15 14 88

Faks: (44-20) 72 15 13 40

E-naslov: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Splošni e-naslov: 9834@dti.gsi.gov.uk

Spletna stran: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Ga. Adinda Batsleer

Tel.: (32-2) 286 18 61

Faks: (32-2) 286 18 00

E-naslov: aba@eftasurv.int

Ga. Tuija Ristiluoma

Tel.: (32-2) 286 18 71

Faks: (32-2) 286 18 00

E-naslov: tri@eftasurv.int

Splošni e-naslov: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Spletna stran: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Ga.Kathleen Byrne

Tel.: (32-2) 286 17 49

Faks: (32-2) 286 17 42

E-naslov: kathleen.byrne@efta.int

Splošni e-naslov: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Spletna stran: http://www.efta.int

TURČIJA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

G. Mehmet Comert

Tel.: (90-312) 212 58 98

Faks: (90-312) 212 87 68

E-naslov: comertm@dtm.gov.tr

Spletna stran: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Leto – registracijska številka – država članica izvora.

(2)  Obdobje, v katerem se osnutka ne sme sprejeti.

(3)  Ni obdobja mirovanja, ker Komisija sprejme razloge za nujni sprejem, na katere se sklicuje država članica, ki pošlje obvestilo.

(4)  Ni obdobja mirovanja, ker ukrep zadeva tehnične specifikacije ali druge zahteve ali pravila o storitvah, povezanih z davčnimi ali finančnimi ukrepi, v skladu s tretjo alineo drugega odstavka člena 1(11) Direktive 98/34/ES.

(5)  Informacijski postopek zaključen.