ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 226

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

49 tomas
2006m. rugsėjo 20d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

I   Informacija

 

Komisija

2006/C 226/1

Euro kursas

1

2006/C 226/2

Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms ( 1 )

2

2006/C 226/3

Laiškų, kuriuose skundžiamasi Zaventemo oro uosto keliamu triukšmu, gavimo patvirtinimas

4

2006/C 226/4

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4357 — Bridgepoint/Dorna) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

5

2006/C 226/5

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4341 — FCC/ALPINE) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

6

2006/C 226/6

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla Nr. COMP/M.4229 — APHL/L&R/NETCARE/GENERAL HEALTHCARE GROUP) ( 1 )

7

2006/C 226/7

Informacinė procedūra — Techniniai standartai ( 1 )

8

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

 


I Informacija

Komisija

20.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 226/1


Euro kursas (1)

2006 m. rugsėjo 19 d.

(2006/C 226/01)

1 euro=

 

Valiuta

Valiutos kursas

USD

JAV doleris

1,2654

JPY

Japonijos jena

148,81

DKK

Danijos krona

7,4613

GBP

Svaras sterlingas

0,67320

SEK

Švedijos krona

9,1740

CHF

Šveicarijos frankas

1,5903

ISK

Islandijos krona

88,89

NOK

Norvegijos krona

8,2735

BGN

Bulgarijos levas

1,9558

CYP

Kipro svaras

0,5765

CZK

Čekijos krona

28,488

EEK

Estijos kronos

15,6466

HUF

Vengrijos forintas

273,47

LTL

Lietuvos litas

3,4528

LVL

Latvijos latas

0,6961

MTL

Maltos lira

0,4293

PLN

Lenkijos zlotas

3,9598

RON

Rumunijos lėja

3,5308

SIT

Slovėnijos tolaras

239,58

SKK

Slovakijos krona

37,472

TRY

Turkijos lira

1,8590

AUD

Australijos doleris

1,6802

CAD

Kanados doleris

1,4201

HKD

Honkongo doleris

9,8526

NZD

Naujosios Zelandijos doleris

1,9091

SGD

Singapūro doleris

2,0079

KRW

Pietų Korėjos vonas

1 204,79

ZAR

Pietų Afrikos randas

9,3359

CNY

Kinijos ženminbi juanis

10,0426

HRK

Kroatijos kuna

7,4175

IDR

Indijos rupija

11 588,53

MYR

Malaizijos ringitas

4,659

PHP

Filipinų pesas

63,390

RUB

Rusijos rublis

33,9340

THB

Tailando batas

47,142


(1)  

Šaltinis: valiutų perskaičiavimo kursai paskelbti ECB.


20.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 226/2


Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2001 m. sausio 12 d. Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 70/2001 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo valstybės pagalbai mažoms ir vidutinėms įmonėms

(2006/C 226/02)

(Tekstas svarbus EEE)

Pagalbos Nr.

XS 3/03

Valstybė narė

Jungtinė Karalystė

Regionas

Visa JK

Pagalbos schemos arba bendrovės, gaunančios individualią pagalbą, pavadinimas

The Foundation Programme of the Carbon Trust: Consultancy („Carbon Trust“ steigimo programa: konsultavimas)

Teisinis pagrindas

Environmental Protection Act 1990 and Science and Technology Act 1965

Planuojamos metinės išlaidos pagal schemą arba bendra įmonei suteiktos individualios pagalbos suma

2002–2003 m. buvo prognozuojama 1,5 mln. GBP bendrų išlaidų pagal „Paskirstymo rinkoje“ programą.

Finansavimas pagal „Paskirstymo rinkoje“ programą taip pat bus vykdomas pagal de minimis ir bendrųjų išimčių mokymams nuostatas. Teikiama informacija apie jo veikimą pagal pastarąsias. Bendrųjų išimčių taikymas priklausys nuo reakcijos į kvietimą teikti paraiškas. Pirmiau apibrėžtas finansavimas susijęs su bendru finansavimu pagal bendrąsias išimtis „Paskirstymo rinkoje“ programos atžvilgiu.

Pagalba neviršys 250 000 GBP vienai bendrovei

Didžiausias pagalbos intensyvumas

Jei programa bus vykdoma pagal bendrąsias išimtis MVĮ, parama pagal schemą bus skiriama tik MVĮ konsultacijoms. Maksimalus pagalbos intensyvumas neviršys 50 % konsultacijų išlaidų

Įgyvendinimo data

2003 m. sausio mėn. 10 d.

Pagalbos schemos arba individualios pagalbos trukmė

2005 12 31

Pagalbos tikslas

Steigimo programos tikslas — šiltnamio dujų išskyrimo mažinimas remiant anglies dvideginio kiekius mažinančias technologijas visoje technikos naujovių grandinėje.

Pagrindinis „Paskirstymo rinkoje“ programos tikslas — spręsti su technologijomis ir finansais nesusijusių kliūčių, trukdančių naudoti naujas ir besiformuojančias technologijas pasitelkus mažus projektus, klausimą.

Remiamos konsultacijos padės vienai arba daugiau MVĮ vykdyti veiksmus, susijusius su anglies dvideginio išskyrimu, kurie nėra jų įprastinės veiklos dalis. Kaip pavyzdį galima pateikti konsultantų ataskaitą apie prekybos taršos leidimais galimybes arba konsultavimo valdymo, teisės, mokesčių srityse ataskaitą, susijusią su verslo plano rengimu šiuo klausimu. Kitas pavyzdys galėtų būti MVĮ grupei (tai gali būti organizuojama per prekybos asociacija) skirta ataskaita dėl kliūčių, įgyvendinant nuotolinį energijos vartojimo matavimą

Susijęs (-ę) ekonomikos sektorius (-iai)

Visi sektoriai — nepažeidžiant nuostatų dėl sektorių, kurie reglamentuojami kitų konkrečių taisyklių

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Peter Shortt

Foundation Programme Director

The Carbon Trust

9th/10th Floor

3 Clements Inn

London WC2A 2AZ

United Kingdom

Kita informacija

JK aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamentas („DEFRA“) ir, prireikus, pavaldžios Škotijos, Velso ir Šiaurės Airijos administracinės institucijos prižiūrės, kaip „Carbon Trust“ vykdo schemą


Pagalbos Nr.

XS 34/06

Valstybė narė

Nyderlandai

Regionas

Gelderland

Pagalbos gavėjas

Selman Transporten B.V.

Teisinis pagrindas

Verordening (EG) nr. 70/2001, in het bijzonder de overwegingen 4 en 13, en artikelen 1 en 4 jo. de Subsidieregeling marktgericht innoveren en implementeren Gelderland II (MI&I-regeling), in het bijzonder de artikelen 1.1 onder c en 1.1 onder d.

Pagalbos gavėjui skirta visa pagalbos suma

3 248 EUR vienkartinė išmoka.

Visos projekto išlaidos yra 34 609,40 EUR

Didžiausias pagalbos intensyvumas

7,5 % materialaus ir nematerialaus turto investicinių išlaidų;

30 % vienos įmonės konsultavimo naujovių klausimais išlaidų

Įgyvendinimo data

2006 m. vasario 21 d.

Schemos trukmė

2004 m. lapkričio 29 d. — 2006 m. birželio 30 d. (dotacija buvo skirta išnagrinėjus prieštaravimą)

Pagalbos tikslas

Pagalba materialioms ir nematerialioms investicijoms ir konsultavimo paslaugoms, susijusioms su naujovių diegimu įmonėse

Ekonomikos sektoriai

Transportas

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

Nederland


20.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 226/4


Laiškų, kuriuose skundžiamasi Zaventemo oro uosto keliamu triukšmu, gavimo patvirtinimas

(2006/C 226/03)

1.

Europos Komisija gavo daugiau kaip aštuoniasdešimt laiškų, kuriuose skundžiamasi Belgijoje esančio Zaventemo oro uosto keliamu triukšmu.

2.

Komisija, siekdama greitai atsakyti susijusiems asmenims ir juos informuoti, kartu taupydama administracinius išteklius, skelbia šį laiškų gavimo patvirtinimą Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje ir internete adresu

http://ec.europa.eu/environment/law/implementation.htm

3.

Išnagrinėjus šiuos laiškus paaiškėjo, kad Belgija nepažeidė jokių Bendrijos teisės nuostatų aplinkos apsaugos srityje, visų pirma 2002 m. birželio 25 d. Direktyvos 2002/49/EB (1) dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo nuostatų, todėl nepagrįsta šiuos laiškus registruoti kaip skundus. Šių laiškų įvertinimo išvada paskelbta prancūzų ir olandų kalbomis internete adresu

http://ec.europa.eu/environment/law/implementation.htm


(1)  OL L 189, 2002 7 18, p. 12–25.


20.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 226/5


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4357 — Bridgepoint/Dorna)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2006/C 226/04)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2006 m. rugsėjo 11 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį ir po bylos perdavimo pagal 4 straipsnio 5 dalį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „Bridgepoint Capital Group Limited“ (toliau — „Bridgepoint“, Jungtinė Karalystė), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „Dorna Sports, S. L.“ (toliau — „Dorna“, Ispanija) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

„Bridgepoint“: privataus kapitalo įmonė;

„Dorna“: komercinių teisių, susijusių su motociklų lenktynėmis, kaip antai FIM MotoGP, Pasaulio superkroso čempionatas, Ispanijos plento lenktynių čempionatas ir Didžiosios Britanijos sportinių motociklų čempionatas, organizavimas ir valdymas.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotąsias trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu (fakso nr. (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.4357 — Bridgepoint/Dorna šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


20.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 226/6


Išankstinis pranešimas apie koncentraciją

(Byla Nr. COMP/M.4341 — FCC/ALPINE)

Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka

(2006/C 226/05)

(Tekstas svarbus EEE)

1.

2006 m. rugsėjo 12 d. pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 (1) 4 straipsnį Komisija gavo pranešimą apie siūlomą koncentraciją, kai įmonė „FCC Construccion S.A.“ (Ispanija), priklausanti „FCC group“ (toliau — FCC, Ispanija), pirkdama akcijas įgyja, kaip apibrėžta Tarybos reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte, visą įmonės „Alpine Holding GmbH“ (toliau — „Alpine“, Austrija) kontrolę.

2.

Atitinkamų įmonių verslo veikla yra ši:

FCC: statybos darbai, paslaugos, cementas;

„Alpine“: statybos darbai, civilinė inžinerija, paslaugos.

3.

Remdamasi pradiniu pranešimo nagrinėjimu, Komisija mano, kad sandoriui, apie kurį buvo pranešta, galėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 139/2004. Komisijai paliekama teisė priimti galutinį sprendimą šiuo klausimu. Remiantis Komisijos pranešimu dėl supaprastintos tam tikrų koncentracijų nagrinėjimo procedūros pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (2), reikėtų pažymėti, kad šią bylą numatoma nagrinėti pranešime nurodyta tvarka.

4.

Komisija kviečia suinteresuotąsias trečiąsias šalis pateikti savo pastabas dėl siūlyto veiksmo.

Pastabos Komisijai turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo. Jas Komisijai galima siųsti faksu (fakso nr. (32 2) 296 43 01 arba 296 72 44) arba paštu su nuoroda COMP/M.4341 — FCC/ALPINE šiuo adresu:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

Greffe Fusions

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 1.

(2)  OL C 56, 2005 3 5, p. 32.


20.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 226/7


Neprieštaravimas praneštai koncentracijai

(Byla Nr. COMP/M.4229 — APHL/L&R/NETCARE/GENERAL HEALTHCARE GROUP)

(2006/C 226/06)

(Tekstas svarbus EEE)

2006 m. liepos 25 d. Komisija nusprendė neprieštarauti dėl pavadinime praneštos koncentracijos ir paskelbti ją suderinama su bendrąja rinka. Šis sprendimas priimamas remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Visas šio sprendimo tekstas yra anglų. Sprendimas bus viešai paskelbtas tada, kai iš jo bus pašalinta profesine paslaptimi laikoma informacija. Sprendimą bus galima rasti:

Europa interneto svetainės konkurencijos skiltyje (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Ši svetainė suteikia galimybę rasti atskirus sprendimus dėl koncentracijos, įskaitant tokių sprendimų indeksus pagal įmonės pavadinimą, bylos numerį, priėmimo datą ir sektorių.

elektroniniu formatu EUR-Lex interneto svetainėje 32006M4229 dokumento numeriu. EUR-Lex svetainėje galima rasti įvairius Europos teisės dokumentus. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


20.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 226/8


Informacinė procedūra — Techniniai standartai

(2006/C 226/07)

(Tekstas svarbus EEE)

1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, nustatanti informacijos apie techninius standartus ir reglamentus bei informacinės visuomenės paslaugas teikimo tvarką. (OL Nr. L 204, 1998 7 21, p. 37; OL Nr. L 217, 1998 8 5, p. 18).

Komisijos gauti pranešimai apie nacionalinių techninių standartų projektus

Nuoroda (1)

Pavadinimas

Trijų mėnesių trukmės atidėjimo laikotarpio pabaiga (2)

2006/0430/NL

Nutarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Trąšų įstatymo vykdomasis nutarimas ir nutarimas „Dėl trąšų naudojimo“ (1947 m. Trąšų įstatymo perkėlimas ir nutarimas „Dėl kitų organinių trąšų kokybės ir naudojimo“)

2006 11 10

2006/0431/FIN

Suomijos statybos taisyklių instrukcijos B5 „Lengvojo betono blokų konstrukcijos“ pataisos

2006 11 13

2006/0432/FIN

Suomijos statybos taisyklių instrukcijos B8 „Plytų mūro konstrukcijos“ pataisa

2006 11 13

2006/0433/F

Dekreto „Dėl draudimo nuo 2010 m. sausio 1 d. naudoti vienkartinius prekių maišelius, pagamintus iš biologiškai nesuyrančio plastiko“ projektas

2006 11 15

2006/0434/F

Nutarimo „Dėl gydomųjų pašarų geros gamybos praktikos ir didmeninio platinimo“ projektas

2006 11 15

2006/0435/F

Dekreto, nustatančio higienos ir tinkamumo sveikatai sąlygas, kurių reikia laikytis užsiimant kūno tatuiravimo ir perdūrimo pažeidžiant odą praktika, ir iš dalies keičiančio Visuomenės sveikatos kodeksą, (reglamentinių nuostatų) projektas

2006 11 15

2006/0436/F

Nutarimo „Dėl tatuiravimo produktų gamybos geros praktikos“ projektas

2006 11 15

2006/0437/F

Dekreto, nustatančio tatuiravimo produktų gamybos, pakavimo ir importo taisykles bei nacionalinę šių produktų stebėjimo sistemą ir iš dalies keičiančio Visuomenės sveikatos kodeksą (reglamentines nuostatas), projektas

2006 11 15

2006/0438/F

Nutarimo, nustatančio higienos ir tinkamumo sveikatai sąlygas, kurių reikia laikytis naudojant odą pažeidžiančią kūno tatuiravimo ir perdūrimo techniką

2006 11 15

2006/0439/F

Nutarimo, nustatančio higienos reikalavimus, kurių reikia laikytis norint praktikuoti ausies kaušelio ir nosies sparnelio perdūrimo procedūrą naudojant ausies perdūrimo pistoletu techniką, projektas

2006 11 15

2006/0440/F

Nutarimo „Dėl atliekų, susidariusių naudojant odą pažeidžiančią kūno tatuiravimo ir perdūrimo techniką, pakavimo būdų ir sandėliavimo“

2006 11 15

2006/0441/F

Nutarimo, nustatančio medžiagų, kurios negali įeiti į tatuiravimo produktų sudėtį, sąrašą, projektas

2006 11 15

2006/0442/NL

Susisiekimo ir vandens ūkio ministro potvarkis, nustatantis taisykles dėl taksometrų periodinės patikros

2006 11 17

2006/0443/SI

Reglamentas „Dėl kelių transporto priemonių matmenų ir masių“

2006 11 17

2006/0444/I

Ministro dekreto, nustatančio reikalavimus dėl sistemų, tinkamų mažinti dyzelinių variklių, sumontuotų M1 ir N1 kategorijų variklinėse transporto priemonėse, išskiriamų kietųjų dalelių masę, patvirtinimo ir įrengimo, projektas

2006 11 20

2006/0445/I

Ministerijos dekreto, iš dalies keičiančio 2006 m. balandžio 29 d. įstatyminio dekreto Nr. 217 priedus, projektas: „Reglamento dėl trąšų persvarstymas“

2006 11 20

2006/0446/D

Ketvirtasis nutarimas „Dėl metrologijos taisyklių pakeitimo“

2006 11 20

2006/0448/I

Sveikatos ministerijos ir Trento bei Bolzano regionų ir autonominių provincijų sutartis dėl pereinamojo laikotarpio nukrypti leidžiančių nuostatų dėl sūrių, gaminamų iš karvių pieno, kurių nokinimo laikotarpis — ne mažiau kaip 60 dienų, laikantis reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir Nr. 853/2004

2006 11 20

2006/0449/I

Sveikatos ministerijos ir Trento bei Bolzano regionų ir autonominių provincijų sutartis dėl pritaikymų, susijusių su sūrių gamyba, kurių nokinimo laikotarpis — ne mažiau kaip 60 dienų, pagamintų iš sumaišyto avių ir ožkų pieno, ir dėl nukrypti leidžiančių nuostatų dėl pieno, pagaminto vasarinės ganiavos kalnuose laikotarpiu, remiantis reglamentais (EB) Nr. 852 ir Nr. 853/2004

2006 11 20

2006/0450/I

Sveikatos ministerijos ir Trento bei Bolzano regionų ir autonominių provincijų sutartis dėl specialiųjų nukrypti leidžiančių nuostatų, pereinamųjų normų ir bendrųjų nuostatų, susijusių su skerdyklomis

2006 11 20

Komisija atkreipia dėmesį į sprendimą, priimtą 1996 m. balandžio 30 d. byloje „CIA Security“ (C-194/94 — ECR I, p. 2201), kurioje Teisingumo teismas nustatė, kad Direktyvos 98/34/EB (anksčiau 83/189/EEB) 8 ir 9 straipsniai interpretuotini kaip reiškiantys, kad asmenys gali jais remtis nacionaliniuose teismuose, kurie turi atšaukti nacionalinio techninio standarto, apie kurį nebuvo informuota pagal šios Direktyvos reikalavimus, taikymą.

Šis sprendimas patvirtina Komisijos 1986 m. spalio 1 d. pranešimą (OL Nr. C 245, 1986 10 1, p. 4).

Todėl, pažeidus įsipareigojimą pranešti, draudžiama naudoti atitinkamus techninius standartus, ir to pasėkoje taikyti juos asmenims.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie informavimo procedūrą, prašome rašyti šiuo adresu:

Europos Komisija

DG Enterprise and Industry, Unit C3

B-1049 Brussels

el. paštas: dir83-189-central@ec.europa.eu

Taip pat informacijos rasite svetainėje: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

Norėdami gauti bet kokios tolimesnės informacijos apie šiuos pranešimus, prašome kreiptis į žemiau išvardintus nacionalinius skyrius:

NACIONALINIŲ SKYRIŲ, ATSAKINGŲ UŽ DIREKTYVOS 98/34/EB VADYBĄ, SĄRAŠAS

BELGIJA

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

P. Pascaline Descamps

Tel.: (32 2) 277 80 03

Faksas: (32 2) 277 54 01

El. paštas: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Bendrasis el. paštas: belnotif@mineco.fgov.be

Svetainė: http://www.mineco.fgov.be

ČEKIJOS RESPUBLIKA

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

P. Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tel.: (420) 224 90 71 23

Faksas: (420) 224 91 49 90

El. paštas: chloupek@unmz.cz

P. Lucie Růžičková

Tel.: (420) 224 90 71 39

Faksas: (420) 224 90 71 22

El. paštas: ruzickova@unmz.cz

Bendrasis el. paštas: eu9834@unmz.cz

Svetainė: http://www.unmz.cz

DANIJA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø (arba DK-2100 Copenhagen OE)

P. Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tel.: (45) 35 46 63 66 (tiesioginis)

El. paštas: bbc@ebst.dk

P. Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tel.: (45) 35 46 62 87 (tiesioginis)

Faksas: (45) 35 46 62 03

El. paštas: bij@ebst.dk

P. Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Tel.: (45) 35 46 63 35 (tiesioginis)

El. paštas: phe@ebst.dk

Bendrasis adresas informavimo pranešimams — noti@ebst.dk

Svetainė: http://www.ebst.dk/Notifikationer

VOKIETIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34 — 37

D-10115 Berlin

P. Christina Jäckel

Tel.: (49 30) 20 14 63 53

Faksas: (49 30) 20 14 53 79

El. paštas: infonorm@bmwa.bund.de

Svetainė: http://www.bmwa.bund.de

ESTIJA

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

P. Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tel.: (372 6) 25 64 05

Faksas: (372 6) 31 30 29

El. paštas: karl.stern@mkm.ee

Bendrasis el. paštas: el.teavitamine@mkm.ee

Svetainė: http://www.mkm.ee

GRAIKIJA

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATHENS

Tel.: (30 210) 696 98 63

Faksas: (30 210) 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATHENS

P. Evangelia Alexandri

Tel.: (30 210) 212 03 01

Faksas: (30 210) 228 62 19

El. paštas: alex@elot.gr

Bendrasis el. paštas: 83189in@elot.gr

Svetainė: http://www.elot.gr

ISPANIJA

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres „Ágora“

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

P. Angel Silván Torregrosa

Tel.: (34) 91 379 83 32

P. Esther Pérez Peláez

Technical Advisor

El. paštas: esther.perez@ue.mae.es

Tel.: (34) 91 379 84 64

Faksas: (34) 91 379 84 01

Bendrasis el. paštas: d83-189@ue.mae.es

PRANCŪZIJA

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

P. Suzanne Piau

Tel.: (33) 1 53 44 97 04

Faksas: (33) 1 53 44 98 88

El. paštas: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

P. Françoise Ouvrard

Tel.: (33) 1 53 44 97 05

Faksas: (33) 1 53 44 98 88

El. paštas: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Bendrasis el. paštas: d9834.france@industrie.gouv.fr

AIRIJA

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

P. Tony Losty

Tel.: (353 1) 807 38 80

Faksas: (353 1) 807 38 38

El. paštas: tony.losty@nsai.ie

Svetainė: http://www.nsai.ie

ITALIJA

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ufficio F1 — Ispettorato tecnico dell'industria

Via Molise 2

I-00187 Roma

P. Vincenzo Correggia

Tel.: (39) 06 47 05 22 05

Faksas: (39) 06 47 88 78 05

El. paštas: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

P. Enrico Castiglioni

Tel.: (39) 06 47 05 26 69

Faksas: (39) 06 47 88 78 05

El. paštas: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Bendrasis el. paštas: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Svetainė: http://www.attivitaproduttive.gov.it

KIPRAS

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tel.: (357 22) 40 93 10

Faksas: (357 22) 75 41 03

P. Antonis Ioannou

Tel.: (357 22) 40 94 09

Faksas: (357 22) 75 41 03

El. paštas: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Bendrasis el. paštas: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Svetainė: http://www.cys.mcit.gov.cy

LATVIJA

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tel.: (371) 701 32 30

Faksas: (371) 728 08 82

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tel.: (371) 701 32 36

Tel.: (371) 701 30 67

Faksas: (371) 728 08 82

El. paštas: zanda.liekna@em.gov.lv

Bendrasis el. paštas: notification@em.gov.lv

LIETUVA

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuškos g. 30

LT-01100 Vilnius

P. Daiva Lesickienė

Tel.: (370 5) 270 93 47

Faksas: (370 5) 270 93 67

El. paštas: dir9834@lsd.lt

Svetainė: http://www.lsd.lt

LIUKSEMBURGAS

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

P. J.P. Hoffmann

Tel.: (352) 46 97 46 1

Faksas: (352) 22 25 24

El. paštas: see.direction@eg.etat.lu

Svetainė: http://www.see.lu

VENGRIJA

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1880

P. Zsolt Fazekas

Leading Councillor

El. paštas: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tel.: (36 1) 374 28 73

Faksas: (36 1) 473 16 22

El. paštas: notification@gkm.gov.hu

Svetainė: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tel.: (356) 21 24 24 20

Tel.: (356) 21 24 32 82

Faksas: (356) 21 24 24 06

P. Lorna Cachia

El. paštas: lorna.cachia@msa.org.mt

Bendrasis el. paštas: notification@msa.org.mt

Svetainė: http://www.msa.org.mt

NYDERLANDAI

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

P. Ebel van der Heide

Tel.: (31 50) 523 21 34

P. Hennie Boekema

Tel.: (31 50) 523 21 35

P. Tineke Elzer

Tel.: (31 50) 523 21 33

Faksas: (31 50) 523 21 59

Bendrasis el. paštas:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

P. Brigitte Wikgolm

Tel.: (43 1) 711 00 58 96

Faksas: (43 1) 715 96 51 arba (43 1) 712 06 80

El. paštas: not9834@bmwa.gv.at

Svetainė: http://www.bmwa.gv.at

LENKIJA

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-570 Warszawa

P. Barbara H. Kozłowska

Tel.: (48 22) 693 54 07

Faksas: (48 22) 693 40 25

El. paštas: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

P. Agata Gągor

Tel.: (48 22) 693 56 90

Bendrasis el. paštas: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGALIJA

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

P. Cândida Pires

Tel.: (351) 21 294 82 36 arba 81 00

Faksas: (351) 21 294 82 23

El. paštas: c.pires@mail.ipq.pt

Bendrasis el. paštas: not9834@mail.ipq.pt

Svetainė: http://www.ipq.pt

SLOVĖNIJA

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

P. Vesna Stražišar

Tel.: (386 1) 478 30 41

Faksas: (386 1) 478 30 98

El. paštas: contact@sist.si

SLOVAKIJA

P. Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Štefanovičova 3

SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421 2) 52 49 35 21

Faksas: (421 2) 52 49 10 50

El. paštas: steinlova@normoff.gov.sk

SUOMIJA

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Adresas lankytojams:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

ir

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Pašto adresas:

PO Box 32

FIN-00023 Government

P. Leila Orava

Tel.: (358 9) 16 06 46 86

Faksas: (358 9) 16 06 46 22

El. paštas: leila.orava@ktm.fi

P. Katri Amper

Tel.: (358 9) 16 06 46 48

Bendrasis el. paštas: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Svetainė: http://www.ktm.fi

ŠVEDIJA

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

P. Kerstin Carlsson

Tel.: (46 8) 690 48 82 arba (48 8) 690 48 00

Faksas: (46 8) 690 48 40 arba (46 8) 30 67 59

El. paštas: kerstin.carlsson@kommers.se

Bendrasis el. paštas: 9834@kommers.se

Svetainė: http://www.kommers.se

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

P. Philip Plumb

Tel.: (44 20) 72 15 14 88

Faksas: (44 20) 72 15 13 40

El. paštas: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Bendrasis el. paštas: 9834@dti.gsi.gov.uk

Svetainė: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

P. Adinda Batsleer

Tel.: (32 2) 286 18 61

Faksas: (32 2) 286 18 00

El. paštas: aba@eftasurv.int

P. Tuija Ristiluoma

Tel.: (32 2) 286 18 71

Faksas: (32 2) 286 18 00

El. paštas: tri@eftasurv.int

Bendrasis el. paštas: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Svetainė: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

P. Kathleen Byrne

Tel.: (32 2) 286 17 49

Faksas: (32 2) 286 17 42

El. paštas: kathleen.byrne@efta.int

Bendrasis el. paštas: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Svetainė: http://www.efta.int

TURKIJA

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek — Ankara

P. Mehmet Comert

Tel.: (90 312) 212 58 98

Faksas: (90 312) 212 87 68

El. paštas: comertm@dtm.gov.tr

Svetainė: http://www.dtm.gov.tr


(1)  Metai — registracijos numeris — valstybė narė.

(2)  Laikotarpis, per kurį projektas negali būti priimtas.

(3)  Nėra atidėjimo laikotarpio, kol Komisija priima skubaus priėmimo priežastis, kuriomis remiasi pranešanti valstybė narė.

(4)  Nėra atidėjimo laikotarpio, nes priemonės apima technines specifikacijas ar kitus reikalavimus ar standartus, susijusius su fiskalinėmis ir finansinėmis priemonėmis, nurodytomis Direktyvos 98/34/EB 1 straipsnio 11 dalies antros pastraipos trečioje įtraukoje.

(5)  Informacinė procedūra pabaigta.