3.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 179/21


Recurs introdus la 26 aprilie 2010 de Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a patra) pronunțate la 9 februarie 2010 în cauza T-340/07, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Comisia Europeană

(Cauza C-200/10 P)

2010/C 179/35

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (reprezentant: N. Korogiannakis, avocat)

Cealaltă parte în proces: Comisia Europeană

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Tribunalului:

Anularea deciziei Tribunalului, obligarea Comisiei la repararea prejudiciului suferit de recurentă ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor sale contractuale în cadrul executării contractului EDC-53007 EEBO/27873 referitor la proiectul intitulat „e-Content Exposure and Business Opportunities” și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii în primă instanță, inclusiv în situația în care prezentul recurs este respins, precum și a cheltuielilor de judecată aferente prezentului recurs, în situația în care acesta este admis.

Motivele și principalele argumente

Recurenta susține că Tribunalul nu a prezentat suficient de clar motivele respingerii unei serii de argumente invocate de recurentă.

Recurenta susține că Tribunalul a comis o eroare de drept prin adoptarea unei interpretări greșite a textului articolului 7 alineatul (6) din contract, care se referă la obligația contractanților de a lua măsuri adecvate pentru anularea ori reducerea angajamentelor lor de la data primirii scrisorii Comisiei prin care li se comunică rezilierea contractului.