9.7.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 177/19


A BIZOTTSÁG 1084/2005/EK RENDELETE

(2005. július 8.)

a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet II., III. és V. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló, 1993. október 12-i 3030/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikkére,

mivel:

(1)

A WTO textil- és ruházati megállapodásának 2005. január 1-jei lejártával a textil- és ruházati termékkategóriák behozatalára vonatkozó kontingenseket a WTO-tagok számára eltörölték.

(2)

2004. december 13-án – a kontingensek liberalizációja előtt – a Közösség a 2200/2004/EK tanácsi rendelettel (2) felügyeleti rendszert vezetett be a liberalizáció által érintett 35 termékkategória vonatkozásában.

(3)

A Kínai Népköztársaságnak (KN) a WTO-hoz való csatlakozásáról szóló munkacsoporti jelentés (242) bekezdése (3) (textillel kapcsolatos egyedi védzáradék) bevezette a kínai textilkivitelre kivethető különleges védintézkedések lehetőségét. E bekezdés megállapítja, hogy amennyiben egy WTO-tagállam megítélése szerint a Kínából származó textiltermékek behozatala – piaci zavar fennállása következtében – az említett termékek kereskedelmének rendes fejlődése hátráltatásával fenyeget, a tagállam konzultációkat kezdhet a Kínai Népköztársasággal az ilyen piaci zavar enyhítése vagy elkerülése céljából.

(4)

A Tanács a 138/2003/EK rendelettel (4) beillesztette a 10a. cikket a 3030/93/EGK rendeletbe annak érdekében, hogy a munkacsoport jelentésének (242) bekezdését áthelyezze a közösségi jogalkotásba.

(5)

2005. április 6-án a Bizottság iránymutatásokat fogadott el (a továbbiakban: az iránymutatások) a 3030/93/EGK rendelet a textillel kapcsolatos egyedi védzáradékról szóló 10a. cikkének alkalmazásáról.

(6)

Az Európai Bizottság konzultációkat kezdeményezett, majd tartott a Kínai Népköztársasággal a Kínai Népköztársaságnak a WTO-hoz való csatlakozásáról szóló munkacsoporti jelentés 242. bekezdésének és a 3030/93/EGK rendelet 10a. cikkének keretében azokról a termékkategóriákról, amelyeknek a Kínai Népköztársaságból származó behozataláról úgy vélte, hogy az a piaci zavar miatt a kereskedelem rendes fejlődésének hátráltatásával fenyeget. E konzultációk 2005. június 10-én zárultak le és 10 termékkategória esetében kölcsönösen kielégítő megoldásra vezettek. A konzultációk eredményét az Európai Bizottság és a Kínai Népköztársaság kereskedelmi minisztériuma között azonos dátummal született, a meghatározott kínai textil- és ruházati termékek Európai Unióba történő kiviteléről szóló egyetértési megállapodás tartalmazza.

(7)

Az egyetértési megállapodás 10 termékkategória a Kínai Népköztársaságból származó és a Közösségbe irányuló behozatalára terjed ki: 2. (pamutszövet), 4. (pólók), 5. (pulóverek), 6. (nadrágok), 7. (blúzok), 20. (ágyneműk), 26. (ruhák), 31. (melltartó), 39. (asztalnemű és konyhai textília) és 15. kategória (len- vagy ramifonal). A megfelelő vámkódok a 3030/93/EGK rendelet I. mellékletében vannak felsorolva.

(8)

A Bizottság úgy véli, e kategóriák Kínából származó behozatala a következő okokból fenyeget – piaci zavar fennállása következtében – a kereskedelem rendes fejlődésének hátráltatásával a Kínai Népköztársaság a WTO-hoz való csatlakozásáról szóló munkacsoporti jelentés (242) bekezdésének és a 3030/93/EGK rendelet 10a. cikkének értelmében.

(9)

A 2. kategória (pamutszövet) a Kínai Népköztársaságból származó behozatala mennyiségét tekintve 2005 első négy hónapjában 2004 azonos időszakához képest 71 %-kal nőtt. Így e kategória behozatala eléri az iránymutatásokban meghatározott riasztási szint 124 %-át. E kategória minden országból származó behozatala kis mértékben – 4 %-kal – emelkedett az említett időszakban. Eközben azonban a Kínából származó behozatal átlagos ára 21 %-kal csökkent (a behozatali felügyeleti rendszer adatai szerint), vagyis sokkal gyorsabban, mint más országok átlagos árai (2 %-os csökkenés az Eurostat január-márciusra vonatkozó adatai szerint). Ez a helyzet a 2A. alkategória (pamutvászonszövet) tekintetében még súlyosabb, mivel annak Kínából származó behozatala 2005 első negyedévében 2004 azonos időszakához képest 102 %-kal nőtt, miközben a termék összes behozatala 15 %-kal nőtt, átlagos egységára pedig 20 %-kal esett vissza.

(10)

A 4. kategória (pólók) a Kínai Népköztársaságból származó behozatala mennyiségét tekintve 2005 első négy hónapjában 2004 azonos időszakához képest 199 %-kal nőtt. Így e kategória behozatala eléri a riasztási szint 197 %-át. E kategória minden országból származó behozatala kis mértékben – 24 %-kal – emelkedett az említett időszakban. A Kínából származó behozatal átlagos ára 37 %-kal csökkent.

(11)

Az 5. kategória (pulóverek) a Kínai Népköztársaságból származó behozatala mennyiségét tekintve 2005 első négy hónapjában 2004 azonos időszakához képest 530 %-kal nőtt. Így e kategória behozatala eléri a riasztási szint 194 %-át. E kategória minden országból származó behozatala kis mértékben – 14 %-kal – emelkedett az említett időszakban. A Kínából származó behozatal átlagos ára 42 %-kal csökkent.

(12)

A 6. kategória (nadrágok) a Kínai Népköztársaságból származó behozatala mennyiségét tekintve 2005 első négy hónapjában 2004 azonos időszakához képest 413 %-kal nőtt. Így e kategória behozatala eléri a riasztási szint 312 %-át. E kategória minden országból származó behozatala kis mértékben – 18 %-kal – emelkedett az említett időszakban. A Kínából származó behozatal átlagos ára 14 %-kal csökkent.

(13)

A 7. kategória (blúzok) a Kínai Népköztársaságból származó behozatala mennyiségét tekintve 2005 első négy hónapjában 2004 azonos időszakához képest 256 %-kal nőtt. Így e kategória behozatala eléri a riasztási szint 207 %-át. E kategória minden országból származó behozatala kis mértékben – 4 %-kal – emelkedett az említett időszakban. A Kínából származó behozatal átlagos ára 30 %-kal csökkent.

(14)

A 20. kategória (ágyneműk) a Kínai Népköztársaságból származó behozatala mennyiségét tekintve 2005 első négy hónapjában 2004 azonos időszakához képest 158 %-kal nőtt. Így e kategória behozatala eléri a riasztási szint 107 %-át. E kategória minden országból származó behozatala kis mértékben – 6 %-kal – emelkedett az említett időszakban. A Kínából származó behozatal átlagos ára 34 %-kal csökkent.

(15)

A 26. kategória (ruhák) a Kínai Népköztársaságból származó behozatala mennyiségét tekintve 2005 első négy hónapjában 2004 azonos időszakához képest 219 %-kal nőtt. Így e kategória behozatala eléri a riasztási szint 212 %-át. E kategória minden országból származó behozatala kis mértékben – 1 %-kal – emelkedett az említett időszakban. A Kínából származó behozatal átlagos ára 2 %-kal csökkent a behozatali felügyeleti rendszer jelentése szerint. Az Eurostat adatai azonban az első negyedévben nagy, 42 %-os árvisszaesést mutatnak.

(16)

A 31. kategória (melltartó) a Kínai Népköztársaságból származó behozatala mennyiségét tekintve 2005 első négy hónapjában 2004 azonos időszakához képest 110 %-kal nőtt. Így e kategória behozatala eléri a riasztási szint 145 %-át. E kategória minden országból származó behozatala kis mértékben – 6 %-kal – emelkedett az említett időszakban. A Kínából származó behozatal átlagos ára 37 %-kal csökkent.

(17)

A 39. kategória (aszatalnemű és konyhai textíliák) a Kínai Népköztársaságból származó behozatala mennyiségét tekintve 2005 első négy hónapjában 2004 azonos időszakához képest 64 %-kal nőtt. Így e kategória behozatala eléri a riasztási szint 110 %-át. E kategória minden országból származó behozatala kis mértékben – 10 %-kal – emelkedett az említett időszakban. A Kínából származó behozatal átlagos ára 39 %-kal csökkent.

(18)

A 115. kategória (len- vagy ramifonal) a Kínai Népköztársaságból származó behozatala mennyiségét tekintve 2005 első négy hónapjában 2004 azonos időszakához képest 55 %-kal nőtt. Így e kategória behozatala eléri a riasztási szint 150 %-át. E kategória minden országból származó behozatala kis mértékben – 40 %-kal – emelkedett az említett időszakban. A Kínából származó behozatal átlagos ára stabil maradt (3 %-kal nőtt a behozatali felügyelet adatai, vagy nem változott az Eurostat adatai szerint. Meg kell jegyezni azonban, hogy a Kínából származó behozatal átlagos egységára kisebb a közösségi gyártók által alkalmazott átlagos ár felénél.

(19)

Az egyetértési megállapodásban lefektetett, a Kínai Népköztársaságból származó textil- és ruházati termékek behozatali szintjét és más, a megvalósításra vonatkozó szabályokat át kell ültetni a 3030/93/EGK rendeletbe.

(20)

A 3030/93/EGK rendelet III. mellékletének 27. cikkét módosítani kell annak érdekében, hogy részletesebben kifejtse a tagállamok általi adatátadásra vonatkozó rendelkezéseket a meghatározott textiltermékekre vonatkozó utólagos statisztikai felügyeleti rendszer keretében.

(21)

A 3030/93/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(22)

A rendelet az egyetértési megállapodás gyors végrehajtása biztosításának érdekében a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(23)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 3030/93/EGK rendelet 17. cikke szerint felállított textiltermékekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3030/93/EGK rendelet II., III. és V. melléklete az e rendelet mellékletében leírtak szerint módosul.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 8-án.

a Bizottság részéről

Peter MANDELSON

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 1993.11.8., 3. o. A legutóbb a 930/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 162., 2005.6.23., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 374., 2004.12.22., 1. o.

(3)  WT/MIN(01)3, 2001. november 10-i dokumentum.

(4)  HL L 23., 2003.1.28., 1. o.


MELLÉKLET

1.

A II. melléklet helyébe a következő lép:

„II. MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT EXPORTÁLÓ ORSZÁGOK

 

Fehéroroszország

 

Kína

 

Oroszország

 

Szerbia

 

Ukrajna

 

Üzbegisztán

 

Vietnam”

2.

A III. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A 27. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„27. cikk

A C. és D. táblázatban felsorolt textiltermékeket utólagos statisztikai felülvizsgálati rendszernek vetik alá. E felülvizsgálatot az 2454/93/EGK bizottsági rendelet (1) 308d. cikkében meghatározott minta szerint kell végrehajtani. A termékek forgalomba hozatalát követően a tagállamok illetékes hatósága értesíti a Bizottságot – ha lehetséges, heti rendszerességgel, de semmiképpen sem ritkábban, mint minden hónap 12. napjáig az előző hónap vonatkozásában – a behozatal teljes mennyiségéről és értékéről, feltüntetve a termékek forgalomba hozatalának időpontját, a termékek származási helyét és tételszámát. Az értesítés feltünteti a Kombinált Nómenklatúra-kódot és szükség esetén a TARIC-alosztályokat, a termékek kategóriáját és, adott esetben, az adott nómenklatúrakódhoz szükséges további egységeket. Az értesítés formátuma megfelel az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság által működtetett felügyeleti rendszernek.

b)

A 28. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„6.   E szám a következő elemekből tevődik össze:

az exportáló országot az alábbiak szerint feltüntető két betű:

Fehéroroszország = BY

Kína = CN

Szerbia = XS

Üzbegisztán = UZ

Vietnam = VN

két betű az alábbi formában a rendeltetési helyet jelentő tagállam, vagy tagállamok csoportjának megjelölésére

AT = Ausztria

BL = Benelux államok

CY = Ciprus

CZ = Cseh Köztársaság

DE = Németországi Szövetségi Köztársaság

DK = Dánia

EE = Észtország

GR = Görögország

ES = Spanyolország

FI = Finnország

FR = Franciaország

GB = Egyesült Királyság

HU = Magyarország

IE = Írország

IT = Olaszország

LT = Litvánia

LV = Lettország

MT = Málta

PL = Lengyelország

PT = Portugália

SE = Svédország

SI = Szlovénia

SK = Szlovákia

egy egyjegyű szám a kontingensév vagy azon év megjelölésére, amelyben a kivitelt regisztrálták, az e melléklet A. táblázatában felsorolt termékek esetében a kérdéses év utolsó számjegyének megfelelő szám, pl. 2005 esetében »5« és 2006 esetében »6«.

egy kétjegyű szám az exportáló országban lévő kibocsátó hivatal megjelölésére,

az érintett rendeltetési helyhez folytatólagosan hozzárendelt ötjegyű szám, 00001-től 99999-ig.”

c)

A B. táblázat helyébe a következő lép:

„A felügyeleti rendszernek alávetett országok és kategóriák

Harmadik ország

Csoport

Kategória

Egység

Kína

I.A.

1

tonna

3

tonna

ezen belül 3a

tonna

ex 20

tonna

I.B.

8

1 000 darab

II.A.

9

tonna

22

tonna

23

tonna

II.B.

12

1 000 pár

13

1 000 darab

14

1 000 darab

15

1 000 darab

16

1 000 darab

17

1 000 darab

28

1 000 darab

29

1 000 darab

78

tonna

83

tonna

III.A.

35

tonna

III.B.

97

tonna

IV.

117

tonna

118

tonna

122

tonna

V.

136A

tonna

156

tonna

157

tonna

159

tonna

163

tonna”

3.

Az V. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

„V. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK

a)   a 2005. évre alkalmazandók

(Az áruk teljes leírása az I. mellékletben található)

Harmadik ország

Kategória

Egység

Közösségi mennyiségi korlátozások

2005

Fehéroroszország

I.A. CSOPORT

 

 

1

tonna

1 585

2

tonna

5 100

3

tonna

233

I.B. CSOPORT

 

 

4

1 000 darab

1 600

5

1 000 darab

1 058

6

1 000 darab

1 400

7

1 000 darab

1 200

8

1 000 darab

1 110

II.A. CSOPORT

 

 

9

tonna

363

20

tonna

318

22

tonna

498

23

tonna

255

39

tonna

230

II.B. CSOPORT

 

 

12

1 000 pár

5 958

13

1 000 darab

2 651

15

1 000 darab

1 500

16

1 000 darab

186

21

1 000 darab

889

24

1 000 darab

803

26/27

1 000 darab

1 069

29

1 000 darab

450

73

1 000 darab

315

83

tonna

178

III.A. CSOPORT

 

 

33

tonna

387

36

tonna

1 242

37

tonna

463

50

tonna

196

III.B. CSOPORT

 

 

67

tonna

339

74

1 000 darab

361

90

tonna

199

IV. CSOPORT

 

 

115

tonna

87

117

tonna

1 800

118

tonna

448

Szerbia (2)

I.A. CSOPORT

 

 

1

tonna

 

2

tonna

 

2a

tonna

 

3

tonna

 

I.B. CSOPORT

 

 

5

1 000 darab

 

6

1 000 darab

 

7

1 000 darab

 

8

1 000 darab

 

II.A. CSOPORT

 

 

9

tonna

 

II.B. CSOPORT

 

 

15

1 000 darab

 

16

1 000 darab

 

III.B. CSOPORT

 

 

67

tonna

 

Vietnam (3)

I.B. CSOPORT

 

 

4

1 000 darab

 

5

1 000 darab

 

6

1 000 darab

 

7

1 000 darab

 

8

1 000 darab

 

II.A. CSOPORT

 

 

9

tonna

 

20

tonna

 

39

tonna

 

II.B. CSOPORT

 

 

12

1 000 pár

 

13

1 000 darab

 

14

1 000 darab

 

15

1 000 darab

 

18

tonna

 

21

1 000 darab

 

26

1 000 darab

 

28

1 000 darab

 

29

1 000 darab

 

31

1 000 darab

 

68

tonna

 

73

1 000 darab

 

76

tonna

 

78

tonna

 

83

tonna

 

III.A. CSOPORT

 

 

35

tonna

 

41

tonna

 

III.B. CSOPORT

 

 

10

1 000 pár

 

97

tonna

 

IV. CSOPORT

 

 

118

tonna

 

V. CSOPORT

 

 

161

tonna

 

b)   a 2005., 2006. és 2007. évre alkalmazandók

(Az áruk teljes leírása az I. mellékletben található)

Harmadik ország

Kategória

Egység

Közösségi mennyiségi korlátozások

2005. június 11.–december 31. (4)

2006

2007

Kína

I.A. CSOPORT

 

 

 

 

2 (beleértve 2a.-t)

tonna

26 217

61 948

69 692

I.B. CSOPORT

 

 

 

 

4

1 000 darab

150 985

540 204

594 225

5

1 000 darab

68 974

199 704

219 674

6

1 000 darab

104 045

348 072

382 880

7

1 000 darab

24 761

80 493

88 543

II.A. CSOPORT

 

 

 

 

20

tonna

6 451

15 795

17 770

39

tonna

5 521

12 349

13 892

II.B. CSOPORT

 

 

 

 

26

1 000 darab

7 959

27 001

29 701

31

1 000 darab

96 086

225 692

248 261

IV. CSOPORT

 

 

 

 

115

tonna

1 911

4 740

5 214


(1)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 883/2005/EK rendelettel (HL L 148., 2005.6.11., 5. o.) módosított rendelet.”

(2)  Az Európai Közösség és Szerbia között létrejött, a textiltermékek kereskedelméről szóló megállapodás (HL L 90., 2005.4.8., 36. o.) értelmében a Szerbiára vonatkozó mennyiségi korlátozások nem alkalmazandók. Az Európai Közösség fenntartja a jogot a mennyiségi korlátozások újbóli alkalmazására bizonyos körülmények között.

(3)  Az Európai Közösség és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között létrejött, a piacra jutásról szóló megállapodás (HL L 75., 2005.3.22., 35. o.) értelmében a Vietnamra vonatkozó mennyiségi korlátozásokat felfüggesztették. Az Európai Közösség fenntartja a jogot a mennyiségi korlátozások újbóli alkalmazására bizonyos körülmények között.

(4)  A Közösségbe 2005. június 11. előtt behozott, de forgalomba hozatalra 2005. június 11-én vagy azután benyújtott termékek behozatalára mennyiségi korlátozás nem vonatkozik. E termékek számára a behozatali engedélyt a tagállamok illetékes hatóságai megfelelő bizonyíték – mint például a fuvarlevél – és az áru a kérdéses időpont előtt történt beszállítását igazoló, az importőr által aláírt nyilatkozat bemutatása esetén automatikusan és mennyiségi korlátozások nélkül megadják A 3030/93/EGK tanácsi rendelet 2. cikke (2) bekezdésétől való eltérésnek megfelelően a 2005. június 11. előtt beszállított importárukat a 3030/93/EGK rendelet 10a. cikke (2a) bekezdésének értelmében kiállított felügyeleti dokumentum bemutatása esetén szintén forgalomba kell hozni.

A 2005. június 11. és 2005. július 12. között behozott áruknak a behozatali engedélyt automatikusan meg kell adni, és azt nem lehet megtagadni azon az alapon, hogy a 2005-ös mennyiségi korlátozásokon belül nincs rendelkezésre álló mennyiség. A 2005. június 11. után beszállított áruk behozatalát azonban beleszámolják a 2005-ös mennyiségi korlátozásokba.

A behozatali engedély megadásához nem szükséges a vonatkozó kiviteli engedély bemutatása azon áruk esetében, amelyeket az előtt szállítottak be, hogy Kína érvénybe helyezte kiviteliengedély-rendszerét (2005. július 20.).

E rendelet érvénybelépésének napjától a 2005. június 11. és 2005. július 19. (bezárólag) között beszállított importáruk behozatali engedélyére vonatkozó kérelmet legkésőbb 2005. augusztus 15-ig lehet benyújtani egy tagország illetékes hatóságához.”