9.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 177/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1084/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Ιουλίου 2005

για την τροποποίηση των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (1), και ιδίως το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Την 1η Ιανουαρίου 2005, με τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης, καταργήθηκε το σύστημα των ποσοστώσεων στις εισαγωγές από κατηγορίες κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης από χώρες μέλη του ΠΟΕ.

(2)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2004, ενόψει της απελευθέρωσης των ποσοστώσεων, η Κοινότητα θέσπισε, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/2004 του Συμβουλίου (2), ένα σύστημα επιτήρησης για τις 35 κατηγορίες που αφορούσε η απελευθέρωση.

(3)

Η παράγραφος 242 της έκθεσης της ομάδας εργασίας για την προσχώρηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (3) (εφεξής «η ΛΔΚ») στον ΠΟΕ (ειδική ρήτρα διασφάλισης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή «ΕΡΔΚΠ») προβλέπει τη δυνατότητα λήψης ειδικών μέτρων διασφάλισης για τις κινεζικές εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Αναφέρει ότι, εάν ένα μέλος του ΠΟΕ πιστεύει ότι οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων κινεζικής καταγωγής απειλούν, λόγω διαταραχών της αγοράς, να θίξουν την ομαλή ανάπτυξη του εμπορίου αυτών των προϊόντων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαβουλεύσεις με τη ΛΔΚ με σκοπό να διευκολύνει ή να αποτρέψει μια τέτοια διαταραχή της αγοράς.

(4)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 138/2003 (4) το Συμβούλιο προσέθεσε το άρθρο 10α στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 για να μεταφέρει στην κοινοτική νομοθεσία την παράγραφο 242 της έκθεσης της εν λόγω ομάδας εργασίας.

(5)

Στις 6 Απριλίου 2005, η Επιτροπή ενέκρινε ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 10α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, όσον αφορά την ειδική ρήτρα διασφάλισης για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (εφεξής «οι κατευθυντήριες γραμμές»).

(6)

Μετά από αίτημα της Επιτροπής, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τη ΛΔΚ σύμφωνα με την παράγραφο 242 της έκθεσης της ομάδας εργασίας για την προσχώρηση της ΛΔΚ στον ΠΟΕ και σύμφωνα με το άρθρο 10α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων καταγωγής ΛΔΚ, οι εισαγωγές των οποίων θεωρείται ότι, λόγω της διαταραχής της αγοράς, απειλούν να παρεμποδίσουν την ομαλή ανάπτυξη του εμπορίου. Οι διαβουλεύσεις αυτές ολοκληρώθηκαν στις 10 Ιουνίου 2005 και κατέληξαν σε αμοιβαία ικανοποιητική λύση για δέκα κατηγορίες προϊόντων. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων περιγράφονται σε μνημόνιο συμφωνίας για την εξαγωγή ορισμένων κινεζικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και προϊόντων ένδυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ της Επιτροπής και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, της ίδιας ημερομηνίας.

(7)

Το μνημόνιο συμφωνίας καλύπτει τις εισαγωγές δέκα κατηγοριών προϊόντων από τη ΛΔΚ στην Κοινότητα: κατηγορία 2 (βαμβακερά υφάσματα), κατηγορία 4 (τι-σερτ), κατηγορία 5 (πουλόβερ), κατηγορία 6 (παντελόνια), κατηγορία 7 (μπλούζες), κατηγορία 20 (πανικά κρεβατιού), κατηγορία 26 (φορέματα), κατηγορία 31 (στηθόδεσμοι), κατηγορία 39 (πανικά τραπεζιού και κουζίνας) και κατηγορία 115 (νήματα από λινάρι ή ραμί). Οι αντίστοιχοι τελωνειακοί κωδικοί είναι εκείνοι που παρατίθενται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93.

(8)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εισαγωγές προϊόντων κινεζικής καταγωγής από αυτές τις κατηγορίες, λόγω της ύπαρξης ή της απειλής διαταραχής της αγοράς, απειλούν να παρεμποδίσουν την ομαλή ανάπτυξη του εμπορίου υπό την έννοια της παραγράφου 242 της έκθεσης της ομάδας εργασίας για την προσχώρηση της ΛΔΚ στον ΠΟΕ και του άρθρου 10α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 για τους ακόλουθους λόγους.

(9)

Οι εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας 2 (βαμβακερά υφάσματα) καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά 71 % σε όγκο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας ανέρχονται, ως εκ τούτου, στο 124 % του επιπέδου συναγερμού που καθορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές (εφεξής «το επίπεδο συναγερμού»). Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από όλες τις χώρες αυξήθηκαν ελαφρώς, κατά 4 %, κατά την ίδια περίοδο. Ωστόσο, η μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής μειώθηκε κατά 21 % (σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος επιτήρησης των εισαγωγών), πολύ ταχύτερα από τη μέση τιμή άλλων χωρών (– 2 % βάσει των στοιχείων της Eurostat για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου). Η κατάσταση είναι ακόμα δυσχερέστερη όσον αφορά τις εισαγωγές προϊόντων της υποκατηγορίας 2A (υφάσματα «ντένιμ»), καθώς οι εισαγωγές από την Κίνα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005 αυξήθηκαν κατά 102 % σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004, ενώ οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 15 % και οι μέσες τιμές μονάδας μειώθηκαν κατά 20 %.

(10)

Οι εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας 4 (τι-σερτ) καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά 199 % σε όγκο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας ανέρχονται, ως εκ τούτου, στο 197 % του επιπέδου συναγερμού. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από όλες τις χώρες αυξήθηκαν κατά 24 %, κατά την ίδια περίοδο. Η μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής μειώθηκε κατά 37 %.

(11)

Οι εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας 5 (πουλόβερ) καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά 530 % σε όγκο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας ανέρχονται, ως εκ τούτου, στο 194 % του επιπέδου συναγερμού. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από όλες τις χώρες αυξήθηκαν κατά 14 %, κατά την ίδια περίοδο. Η μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής μειώθηκε κατά 42 %.

(12)

Οι εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας 6 (παντελόνια) καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά 413 % σε όγκο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας ανέρχονται, ως εκ τούτου, στο 312 % του επιπέδου συναγερμού. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από όλες τις χώρες αυξήθηκαν κατά 18 %, κατά την ίδια περίοδο. Η μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής μειώθηκε κατά 14 %.

(13)

Οι εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας 7 (μπλούζες) καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά 256 % σε όγκο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας ανέρχονται, ως εκ τούτου, στο 207 % του επιπέδου συναγερμού. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από όλες τις χώρες αυξήθηκαν κατά 4 %, κατά την ίδια περίοδο. Η μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής μειώθηκε κατά 30 %.

(14)

Οι εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας 20 (πανικά κρεβατιού) καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά 158 % σε όγκο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας ανέρχονται, ως εκ τούτου, στο 107 % του επιπέδου συναγερμού. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από όλες τις χώρες αυξήθηκαν κατά 6 %, κατά την ίδια περίοδο. Η μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής μειώθηκε κατά 34 %.

(15)

Οι εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας 26 (φορέματα) καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά 219 % σε όγκο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας ανέρχονται, ως εκ τούτου, στο 212 % του επιπέδου συναγερμού. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από όλες τις χώρες αυξήθηκαν κατά 1 %, κατά την ίδια περίοδο. Η μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής αυξήθηκε κατά 2 %, σύμφωνα με το σύστημα επιτήρησης. Ωστόσο, πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο τρίμηνο δείχνουν σημαντική μείωση των τιμών κατά 42 %.

(16)

Οι εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας 31 (στηθόδεσμοι) καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά 110 % σε όγκο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας ανέρχονται, ως εκ τούτου, στο 145 % του επιπέδου συναγερμού. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από όλες τις χώρες αυξήθηκαν κατά 6 %, κατά την ίδια περίοδο. Η μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής μειώθηκε κατά 37 %.

(17)

Οι εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας 39 (πανικά τραπεζιού και κουζίνας) καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά 64 % σε όγκο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας ανέρχονται, ως εκ τούτου, στο 110 % του επιπέδου συναγερμού. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από όλες τις χώρες αυξήθηκαν κατά 10 %, κατά την ίδια περίοδο. Η μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής μειώθηκε κατά 39 %.

(18)

Οι εισαγωγές προϊόντων της κατηγορίας 115 (νήματα από λινάρι ή ραμί) καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκαν κατά 55 % σε όγκο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2005 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2004. Οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας ανέρχονται, ως εκ τούτου, στο 150 % του επιπέδου συναγερμού. Κατά την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από όλες τις χώρες αυξήθηκαν κατά 40 %. Η μέση τιμή των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής παρέμεινε σταθερή (αυξήθηκε κατά 3 % σύμφωνα με το σύστημα επιτήρησης εισαγωγών ή δεν μεταβλήθηκε σύμφωνα με την Eurostat). Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι η μέση τιμή μονάδας των εισαγόμενων προϊόντων κινεζικής καταγωγής είναι κατώτερη από το ήμισυ της μέσης τιμής που χρεώνουν οι κοινοτικοί παραγωγοί.

(19)

Τα επίπεδα εισαγωγών για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσης από τη ΛΔΚ, καθώς και άλλες ρυθμίσεις εφαρμογής που προβλέπονται στο μνημόνιο συμφωνίας πρέπει να μεταφερθούν στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93.

(20)

Το άρθρο 27 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει λεπτομερέστερες διατάξεις σχετικά με τη διαβίβαση των δεδομένων από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του συστήματος στατιστικής εκ των υστέρων επιτήρησης για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

(21)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(22)

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή του μνημονίου συμφωνίας.

(23)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής κλωστοϋφαντουργικών, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 275 της 8.11.1993, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 930/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 162 της 23.6.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 374 της 22.12.2004, σ. 1.

(3)  Έγγραφο WT/MIN(01)3 της 10ης Νοεμβρίου 2001.

(4)  ΕΕ L 23 της 28.1.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Το παράρτημα II αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

 

Λευκορωσία

 

Κίνα

 

Ρωσία

 

Σερβία

 

Ουκρανία

 

Ουζμπεκιστάν

 

Βιετνάμ»

2.

Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:

α)

το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 27

Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που αναφέρονται στους πίνακες Γ και Δ υπόκεινται σε σύστημα στατιστικής εκ των υστέρων επιτήρησης. Η διαχείριση του εν λόγου συστήματος επιτήρησης γίνεται σύμφωνα με το σχήμα που ορίζεται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (1). Μετά τη θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στην Επιτροπή, ει δυνατόν σε εβδομαδιαία βάση και το αργότερο έως τις 12 κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα, τις συνολικές ποσότητες που εισήχθησαν και την αξία τους, αναφέροντας την ημερομηνία της θέσης των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία, την καταγωγή των προϊόντων και τον αύξοντα αριθμό τους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τον κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας και, εφόσον χρειάζεται, τις υποδιαιρέσεις του Taric, την κατηγορία προϊόντων στην οποία ανήκουν και, ανάλογα με την περίπτωση, τις συμπληρωματικές μονάδες που χρησιμοποιούνται για τον εν λόγω κωδικό. Οι πληροφορίες πρέπει να υποβάλλονται σε μορφότυπο συμβατό με το σύστημα επιτήρησης που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Φορολογία και τελωνειακή ένωση.

β)

στο άρθρο 28, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Ο αριθμός αυτός απoτελείται από τα ακόλουθα στoιχεία:

δύο γράμματα για τον προσδιορισμό της χώρας εξαγωγής, ως εξής:

Λευκορωσία = BY

Κίνα = CN

Σερβία = XS

Ουζμπεκιστάν = UZ

Βιετνάμ = VN

δύο γράμματα για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου κράτους μέλους προορισμού ή της ομάδας κρατών μελών προορισμού, ως εξής:

AT = Αυστρία

BL = Χώρες Benelux

CY = Κύπρος

CZ = Τσεχική Δημοκρατία

DE = Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

DK = Δανία

EE = Εσθονία

GR = Ελλάδα

ES = Ισπανία

FI = Φινλανδία

FR = Γαλλία

GB = Ηνωμένο Βασίλειο

HU = Ουγγαρία

IE = Ιρλανδία

IT = Ιταλία

LT = Λιθουανία

LV = Λεττονία

MT = Μάλτα

PL = Πολωνία

PT = Πορτογαλία

SE = Σουηδία

SI = Σλοβενία

SK = Σλοβακία

ένα μονοψήφιο αριθμό για τον προσδιορισμό του έτους ποσόστωσης ή του έτους εγγραφής των εξαγωγών, στην περίπτωση προϊόντων που απαριθμούνται στον πίνακα Α του παρόντος παραρτήματος, ο οποίος αντιστοιχεί στον τελευταίο αριθμό του συγκεκριμένου έτους, παραδείγματος χάρη, “5” για το 2005 και “6” για το 2006,

ένα διψήφιο αριθμό για τον προσδιορισμό της υπηρεσίας έκδοσης της άδειας στη χώρα εξαγωγής,

έναν πενταψήφιο αριθμό από το 00001 έως το 99999 για το συγκεκριμένο κράτος μέλος προορισμού.»

γ)

ο πίνακας Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Χώρες και κατηγορίες υποκείμενες στο σύστημα της επιτήρησης

Τρίτη χώρα

Ομάδα

Κατηγορία

Μονάδα

Κίνα

I A

1

τόνοι

3

τόνοι

εκ των οποίων 3α

τόνοι

πρώην 20

τόνοι

I B

8

1 000 τεμάχια

II A

9

τόνοι

22

τόνοι

23

τόνοι

II B

12

1 000 ζεύγη

13

1 000 τεμάχια

14

1 000 τεμάχια

15

1 000 τεμάχια

16

1 000 τεμάχια

17

1 000 τεμάχια

28

1 000 τεμάχια

29

1 000 τεμάχια

78

τόνοι

83

τόνοι

III A

35

τόνοι

III B

97

τόνοι

IV

117

τόνοι

118

τόνοι

122

τόνοι

V

136A

τόνοι

156

τόνοι

157

τόνοι

159

τόνοι

163

τόνοι»

3.

Το παράρτημα V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

α)   που εφαρμόζονται για το έτος 2005

(Η πλήρης περιγραφή των προϊόντων παρατίθεται στο παράρτημα I)

Τρίτη χώρα

Κατηγορία

Μονάδα

Κοινοτικά ποσοτικά όρια

2005

Λευκορωσία

I A

 

 

1

τόνοι

1 585

2

τόνοι

5 100

3

τόνοι

233

I B

 

 

4

1 000 τεμάχια

1 600

5

1 000 τεμάχια

1 058

6

1 000 τεμάχια

1 400

7

1 000 τεμάχια

1 200

8

1 000 τεμάχια

1 110

II A

 

 

9

τόνοι

363

20

τόνοι

318

22

τόνοι

498

23

τόνοι

255

39

τόνοι

230

II B

 

 

12

1 000 ζεύγη

5 958

13

1 000 τεμάχια

2 651

15

1 000 τεμάχια

1 500

16

1 000 τεμάχια

186

21

1 000 τεμάχια

889

24

1 000 τεμάχια

803

26/27

1 000 τεμάχια

1 069

29

1 000 τεμάχια

450

73

1 000 τεμάχια

315

83

τόνοι

178

III A

 

 

33

τόνοι

387

36

τόνοι

1 242

37

τόνοι

463

50

τόνοι

196

III B

 

 

67

τόνοι

339

74

1 000 τεμάχια

361

90

τόνοι

199

IV

 

 

115

τόνοι

87

117

τόνοι

1 800

118

τόνοι

448

Σερβία (2)

I A

 

 

1

τόνοι

 

2

τόνοι

 

τόνοι

 

3

τόνοι

 

I B

 

 

5

1 000 τεμάχια

 

6

1 000 τεμάχια

 

7

1 000 τεμάχια

 

8

1 000 τεμάχια

 

II A

 

 

9

τόνοι

 

II B

 

 

15

1 000 τεμάχια

 

16

1 000 τεμάχια

 

III B

 

 

67

τόνοι

 

Βιετνάμ (3)

I B

 

 

4

1 000 τεμάχια

 

5

1 000 τεμάχια

 

6

1 000 τεμάχια

 

7

1 000 τεμάχια

 

8

1 000 τεμάχια

 

II A

 

 

9

τόνοι

 

20

τόνοι

 

39

τόνοι

 

II B

 

 

12

1 000 ζεύγη

 

13

1 000 τεμάχια

 

14

1 000 τεμάχια

 

15

1 000 τεμάχια

 

18

τόνοι

 

21

1 000 τεμάχια

 

26

1 000 τεμάχια

 

28

1 000 τεμάχια

 

29

1 000 τεμάχια

 

31

1 000 τεμάχια

 

68

τόνοι

 

73

1 000 τεμάχια

 

76

τόνοι

 

78

τόνοι

 

83

τόνοι

 

III A

 

 

35

τόνοι

 

41

τόνοι

 

III B

 

 

10

1 000 ζεύγη

 

97

τόνοι

 

IV

 

 

118

τόνοι

 

V

 

 

161

τόνοι

 

β)   που εφαρμόζονται για τα έτη 2005, 2006 και 2007

(Η πλήρης περιγραφή των προϊόντων παρατίθεται στο παράρτημα I)

Τρίτη χώρα

Κατηγορία

Μονάδα

Κοινοτικά ποσοτικά όρια

11 Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005 (4)

2006

2007

Κίνα

I A

 

 

 

 

2 (συμπεριλαμβανομένου του 2α)

τόνοι

26 217

61 948

69 692

I B

 

 

 

 

4

1 000 τεμάχια

150 985

540 204

594 225

5

1 000 τεμάχια

68 974

199 704

219 674

6

1 000 τεμάχια

104 045

348 072

382 880

7

1 000 τεμάχια

24 761

80 493

88 543

II A

 

 

 

 

20

τόνοι

6 451

15 795

17 770

39

τόνοι

5 521

12 349

13 892

II B

 

 

 

 

26

1 000 τεμάχια

7 959

27 001

29 701

31

1 000 τεμάχια

96 086

225 692

248 261

IV

 

 

 

 

115

τόνοι

1 911

4 740

5 214


(1)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2005 (ΕΕ L 148 της 11.6.2005, σ. 5).»

(2)  Δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σερβίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (ΕΕ L 90 της 8.4.2005, σ. 36), δεν ισχύουν ποσοτικοί περιορισμοί για τη Σερβία. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διατηρεί το δικαίωμα να τους εφαρμόσει εκ νέου υπό ορισμένες περιστάσεις.

(3)  Οι ποσοτικοί περιορισμοί για το Βιετνάμ αναστέλλονται δυνάμει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά (ΕΕ L 75 της 22.3.2005, σ. 35). Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα διατηρεί το δικαίωμα να τους εφαρμόσει εκ νέου υπό ορισμένες περιστάσεις.

(4)  Οι εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που απεστάλησαν πριν από τις 11 Ιουνίου 2005 αλλά παρουσιάσθηκαν για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά ή μετά την ημερομηνία αυτή δεν υπόκεινται σε ποσοτικά όρια. Οι άδειες εισαγωγής για τέτοιου είδους προϊόντα χορηγούνται αυτομάτως και χωρίς ποσοτικά όρια από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, με την προσκόμιση της κατάλληλης απόδειξης, όπως η φορτωτική, και με την υποβολή ενυπόγραφης δήλωσης του εισαγωγέα, που πιστοποιεί ότι τα εμπορεύματα απεστάλησαν πριν από αυτή την ημερομηνία. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93, οι εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που απεστάλησαν πριν από τις 11 Ιουνίου 2005 τίθενται επίσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με την προσκόμιση εγγράφου επιτήρησης εκδιδόμενου σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 2α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3030/93.

Οι άδειες εισαγωγής για προϊόντα που απεστάλησαν από τις 11 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου 2005 χορηγούνται αυτομάτως και δε μπορεί να μη χορηγηθούν λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες εντός των ποσοτικών ορίων για το 2005. Ωστόσο, οι εισαγωγές όλων των προϊόντων που απεστάλησαν από την 11η Ιουνίου 2005 και εξής θα υπολογίζονται έναντι των ποσοτικών ορίων για το 2005.

Για τη χορήγηση αδειών εισαγωγής δεν απαιτείται η προσκόμιση των αντίστοιχων αδειών εξαγωγής έως ότου η Κίνα θέσει σε εφαρμογή το σύστημά της για την έκδοση αδειών εξαγωγής (20 Ιουλίου 2005). Η Επιτροπή θα ενημερώσει τους εισαγωγείς και τις αρχές χορήγησης αδειών εξαγωγής των κρατών μελών όταν αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα διπλού ελέγχου.

Οι αιτήσεις για άδειες εισαγωγής για την εισαγωγή, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, προϊόντων που έχουν αποσταλεί από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου 2005 πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους έως τις 15 Αυγούστου 2005.»