ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 123

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 50
5. junij 2007


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 123/01

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4300 – Philips/Intermagnetics) (1)

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2007/C 123/02

Menjalni tečaji eura

2


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Komisija

2007/C 123/03

Razpis za prijavo interesa, namenjen posameznikom za sestavo zbirke podatkov o možnih neodvisnih strokovnjakih, ki bodo v pomoč službam Komisije za naloge v zvezi s Podpornim programom za politiko IKT Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost (PKI)

3

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Komisija

2007/C 123/04

Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških in izravnalnih ukrepov

6

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2007/C 123/05

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4714 – Oaktree/Duquesne/TI Automotive) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (1)

7

2007/C 123/06

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4650 – Porsche/Volkswagen) (1)

8


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL