ISSN 1830-3668

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 123

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 50
5 iunie 2007


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 123/01

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul nr. COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) (1)

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚII ȘI ORGANE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Comisie

2007/C 123/02

Rata de schimb a monedei euro

2


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisie

2007/C 123/03

Invitație adresată persoanelor fizice pentru exprimarea interesului în vederea constituirii unei baze de date de experți independenți capabili să asiste serviciile Comisiei în activități referitoare la Programul de sprijinire a politicii în materie de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) din PIC (Programul-cadru pentru inovație și competitivitate)

3

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII COMERCIALE COMUNE

 

Comisie

2007/C 123/04

Aviz de expirare a anumitor măsuri antidumping și compensatorii

6

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisie

2007/C 123/05

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul nr. COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (1)

7

2007/C 123/06

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul nr. COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen) (1)

8


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO