ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 123

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

50e jaargang
5 juni 2007


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 123/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak nr. COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) (1)

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2007/C 123/02

Wisselkoersen van de euro

2


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Commissie

2007/C 123/03

Uitnodiging tot kennisgeving van belangstelling voor het opzetten van een database van potentiële onafhankelijke deskundigen om de Commissiediensten te helpen bij taken in verband met het Programma ter ondersteuning van het ICT-beleid KCI (het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie)

3

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Commissie

2007/C 123/04

Mededeling in verband met het vervallen van bepaalde anti-dumpingmaatregelen en van bepaalde compenserende maatregelen

6

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2007/C 123/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure (1)

7

2007/C 123/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen) (1)

8


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL