ISSN 1725-521X

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 123

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

50 tomas
2007m. birželio 5d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Informacija

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ INFORMACIJA

 

Komisija

2007/C 123/01

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla Nr. COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) (1)

1


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Komisija

2007/C 123/02

Euro kursas

2


 

V   Skelbimai

 

ADMINISTRACINĖS PROCEDŪROS

 

Komisija

2007/C 123/03

Kvietimas asmenims išreikšti susidomėjimą siekiant parengti galimų nepriklausomų ekspertų, kurie padėtų Komisijos tarnyboms atlikti užduotis, susijusias su Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) politikos rėmimo programa, vykdoma pagal Konkurencingumo ir naujovių pagrindų programą (KNP), duomenų bazę

3

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 123/04

Pranešimas apie tam tikrų antidempingo ir kompensacinių priemonių galiojimo pabaigą

6

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Komisija

2007/C 123/05

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive) — Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (1)

7

2007/C 123/06

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla Nr. COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen) (1)

8


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT