ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 123

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

50. vuosikerta
5. kesäkuu 2007


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Komissio

2007/C 123/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) (1)

1


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2007/C 123/02

Euron kurssi

2


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 123/03

Yksittäisille henkilöille osoitettu kiinnostuksenilmaisupyyntö: tietokannan muodostaminen riippumattomista asiantuntijoista, jotka voivat avustaa komission yksiköitä tehtävissä, jotka liittyvät kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmaan kuuluvaan tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelmaan

3

 

YHTEISEN KAUPPAPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 123/04

Ilmoitus tiettyjen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden ja tiettyjen tasoitustoimenpiteiden voimassaolon päättymisestä

6

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2007/C 123/05

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (1)

7

2007/C 123/06

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen) (1)

8


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI