ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 123

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

50. köide
5. juuni 2007


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE TEATISED

 

Komisjon

2007/C 123/01

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik nr COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) (1)

1


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

 

Komisjon

2007/C 123/02

Euro vahetuskurss

2


 

V   Teated

 

HALDUSMENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 123/03

Üksikisikutele suunatud osalemiskutse andmebaasi loomiseks, mis koosneb võimalikest sõltumatutest ekspertidest, kes abistaksid komisjoni talitusi konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi info- ja sidetehnoloogia poliitika toetusprogrammiga seotud ülesannetes

3

 

ÜHISE KAUBANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 123/04

Teade teatavate dumpinguvastaste ja tasakaalustusmeetmete kehtivuse lõppemise kohta

6

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Komisjon

2007/C 123/05

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (1)

7

2007/C 123/06

Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen) (1)

8


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET