ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 123

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
5. juni 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 123/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) (1)

1


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 123/02

Euroens vekselkurs

2


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE MEDDELELSER

 

Kommissionen

2007/C 123/03

Indkaldelse af interessetilkendegivelser stilet til enkeltpersoner med henblik på oprettelse af en database med fremtidige uvildige eksperter, som skal bistå Kommissionens tjenestegrene med opgaver i forbindelse med Støtteprogrammet for ikt-politik under Rammeprogrammet for innovation og konkurrenceevne

3

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2007/C 123/04

Meddelelse om ophør af antidumpingforanstaltninger og udligningsforanstaltninger

6

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2007/C 123/05

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

7

2007/C 123/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen) (1)

8


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA