ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 123

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 50
5. června 2007


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 123/01

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.4300 – Philips/M.Intermagnetics) (1)

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Komise

2007/C 123/02

Směnné kurzy vůči euru

2


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ POSTUPY

 

Komise

2007/C 123/03

Výzva k vyjádření zájmu určená jednotlivcům na vytvoření databáze budoucích nezávislých odborníků, kteří budou pomáhat útvarům Komise při plnění úkolů v souvislosti s Programem na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT) Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP)

3

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY

 

Komise

2007/C 123/04

Oznámení o pozbytí platnosti některých antidumpingových a vyrovnávacích opatření

6

 

POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Komise

2007/C 123/05

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4714 – Oaktree/Duquesne/TI Automotive) — Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

7

2007/C 123/06

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc č. COMP/M.4650 – Porsche/Volkswagen) (1)

8


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS