Subject of the case
Výrok

Subject of the case

Předmět

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Curtea de Apel Bacău Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal – Registrace ojetých vozidel již dříve registrovaných v jiných členských státech – Daň ze znečišťování životního prostředí, které jsou podrobena motorová vozidla při jejich první registraci v určitém členském státě – Slučitelnost vnitrostátní právní úpravy s článkem 110 SFEU – Diskriminace v porovnání s ojetými vozidly již registrovanými na území uvedeného členského státu, která nepodléhají zmíněné dani při následném prodeji a nové registraci

Výrok

Výrok

Článek 110 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby členský stát zavedl daň ze znečišťování životního prostředí, které jsou podrobena motorová vozidla při jejich první registraci v tomto členském státě, je-li toto daňové opatření nastaveno takovým způsobem, že odrazuje od uvádění ojetých vozidel zakoupených v jiných členských státech do provozu v uvedeném členském státě, aniž odrazuje od koupě ojetých vozidel téhož stáří a téhož opotřebení na tuzemském trhu.