2.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 73/20


Predlog za dovolitev rubeža, vložen 12. januarja 2015 – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Evropska komisija

(Zadeva C-1/15 SA)

(2015/C 073/27)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Predlagateljici: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (zastopnik: J. Steyt, odvetnik)

Nasprotna stranka: Evropska komisija

Predloga

ta predlog naj se razglasi za dopusten in utemeljen;

Posledično naj se:

primarno, predlagatelju dovoli, da ohrani in nadaljuje že začeto izvršbo oziroma izvede novo izvršbo nasproti Evropski uniji/Evropski komisiji na vse zneske, sredstva, vrednostne papirje ali stvari, ki jih ima ali jih bo imela in ki jih iz kakršnegakoli naslova ali na kakršnikoli podlagi dolguje ali jih bo dolgovala Demokratični republiki Kongo;

podredno, predlagatelju dovoli, da ohrani in nadaljuje že izvedeno izvršbo oziroma izvede novo izvršbo nasproti Evropski uniji/Evropski komisiji na vse zneske, sredstva, vrednostne papirje ali stvari, ki jih ima ali jih bo imela in ki jih dolguje ali jih bo dolgovala Demokratični republiki Kongo na podlagi zasebnopravne pogodbe;

Vsekakor:

naj se Evropski uniji naloži plačilo vseh stroškov postopka.