2.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 73/20


Pieteikums atļaujai veikt mantas apķīlāšanu, kas iesniegts 2015. gada 12. janvārī – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Eiropas Komisija

(Lieta C-1/15 SA)

(2015/C 073/27)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (pārstāvis – J. Steyt, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt šo pieteikumu par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to

primāri, atļaut prasītājai uzturēt un izpildīt jau nosūtīto izpildrīkojumu par mantas apķīlāšanu un nosūtīt Eiropas Savienībai/Eiropas Komisijai citus izpildrīkojumus par mantas apķīlāšanu attiecībā uz visām summām, naudas līdzekļiem, aktīviem vai mantu kopumā, kas tai ir vai būs, ko tā ir vai būs parādā un kas neatkarīgi no pamata vai iemesla pieder vai pienākas Kongo Demokrātiskajai Republikai;

pakārtoti, atļaut prasītājai uzturēt un izpildīt jau nosūtīto izpildrīkojumu par mantas apķīlāšanu un nosūtīt Eiropas Savienībai/Eiropas Komisijai citus izpildrīkojumus par mantas apķīlāšanu attiecībā uz visām summām, naudas līdzekļiem, aktīviem vai mantu kopumā, kas tai ir vai būs, ko tā ir vai būs parādā un kas saskaņā ar privāttiesisku līgumu pieder vai pienākas Kongo Demokrātiskajai Republikai;

katrā ziņā

piespriest Eiropas Savienībai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.