2.3.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 73/20


2015 m. sausio 12 d. ieškinys dėl leidimo taikyti apribojimus byloje La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL/Europos Komisija

(Byla C-1/15 SA)

(2015/C 073/27)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL, atstovaujama: advokato J. Steyt

Atsakovė: Europos Komisija

Ieškovės reikalavimai

pripažinti šį ieškinį priimtinu ir pagrįstu;

Ir atitinkamai

leisti ieškovei toliau taikyti jau vykdomus apribojimus ir taikyti kitus apribojimus visoms Europos Sąjungos/Europos Komisijos valdomoms sumoms, lėšoms, vertybiniams popieriams ar apskritai bet kokiam turtui, kuriuos ji turi ar gaus ateityje, dėl kurių įsipareigojusi dabar ar bus ateityje, priklausančius arba nesvarbu, kokiu pagrindu ar dėl kokios priežasties tenkančius Kongo Demokratinei Respublikai;

leisti ieškovei toliau taikyti jau vykdomus apribojimus ir taikyti kitus apribojimus visoms Europos Sąjungos/Europos Komisijos valdomoms sumoms, lėšoms, vertybiniams popieriams ar apskritai bet kokiam turtui, kuriuos ji turi ar gaus ateityje, dėl kurių įsipareigojusi dabar ar bus ateityje, priklausančius arba dėl pagal privatinę teisę sudarytos sutarties tenkančius Kongo Demokratinei Respublikai;

Bet kuriuo atveju:

priteisti iš Europos Sąjungos visas bylinėjimosi išlaidas.