2.3.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 73/20


Návrh na povolení exekuce přikázáním pohledávky podaný dne 12. ledna 2015 – La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL v. Evropská komise

(Věc C-1/15 ZP)

(2015/C 073/27)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Navrhovatelka: La Chaine hôtelière La Frontière, Shotef SPRL (zástupce: J. Steyt, avocat)

Odpůrkyně: Evropská komise

Návrhová žádání navrhovatelky

určit, že je tento návrh přípustný a opodstatněný

V důsledku toho:

povolit navrhovatelce, aby pokračovala ve výkonu probíhající exekuce přikázáním pohledávky a provedla další exekuce přikázáním pohledávky vůči Evropské unii/Evropské komisi na veškeré částky, příjmy, hodnoty či obecně jakékoli předměty, které má či bude mít a dluží či bude dlužit z jakéhokoli titulu a jakéhokoli důvodu Demokratické republice Kongo;

podpůrně, povolit navrhovatelce, aby pokračovala ve výkonu probíhající exekuce přikázáním pohledávky a provedla další exekuce přikázáním pohledávky vůči Evropské unii/Evropské komisi na veškeré částky, příjmy, hodnoty či obecně jakékoli předměty, které má či bude mít a dluží či bude dlužit z titulu soukromoprávní smlouvy Demokratické republice Kongo;

V každém případě:

uložit Evropské unii náhradu veškerých nákladů řízení.