ISSN 1977-0804

Uradni list

Evropske unije

L 102

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 57
5. april 2014


Vsebina

 

II   Nezakonodajni akti

Stran

 

 

MEDNARODNI SPORAZUMI

 

 

(2014/185/EU)

 

*

Sklep Sveta z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu

1

 

 

(2014/186/EU)

 

*

Sklep Sveta z dne 11. februarja 2014 o podpisu, v imenu Unije, Dogovora med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o podrobnostih njenega sodelovanja pri Evropskem azilnem podpornem uradu

3

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 345/2014 z dne 1. aprila 2014 o prepovedi ribolova na sinjo jadrovnico v Atlantskem oceanu s plovili, ki plujejo pod zastavo Španije

5

 

*

Uredba Komisije (EU) št. 346/2014 z dne 1. aprila 2014 o začasni prepovedi ribolova na rdečega okuna v območju NAFO 3M s plovili, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske unije

7

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 347/2014 z dne 4. aprila 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 606/2009 v zvezi s povišanjem najvišje vsebnosti skupnega žveplovega dioksida, če je to potrebno zaradi vremenskih razmer

9

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 348/2014 z dne 4. aprila 2014 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

11

 

 

SKLEPI

 

 

(2014/187/EU)

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 3. aprila 2014 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2094) ( 1 )

13

 

 

(2014/188/EU)

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 3. aprila 2014 o opredelitvi tehničnih specifikacij IKT, primernih za sklicevanje pri javnem naročanju (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2120)

18

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Komisije 2013/480/EU z dne 20. septembra 2013 o določitvi vrednosti za razvrščanje po sistemih spremljanja stanja v državah članicah, ki so rezultat postopka interkalibracije, v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES ter razveljavitvi Odločbe 2008/915/ES ( UL L 266, 8.10.2013 )

22

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.