31.8.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 252/22


Cerere de decizie preliminară introdusă de cour d'appel de Mons (Belgia) la 25 iunie 2013 — Ville de Mons/KPN Group Belgium SA

(Cauza C-346/13)

2013/C 252/35

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour d'appel de Mons

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ville de Mons

Pârâtă: KPN Group Belgium SA

Întrebările preliminare

Articolul 13 din Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice [(Directiva privind autorizarea)] (1) interzice colectivităților teritoriale să taxeze, pentru motive bugetare sau pentru alte motive, activitatea economică a operatorilor de telecomunicații care se materializează pe teritoriul lor prin prezența unor piloni, a unor stâlpi sau a unor antene GSM afectate acestei activități?


(1)  JO L 108, p. 21, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 183.