26.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 151/16


Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 29 februarie 2012 — Staat der Nederlanden/Eneco Holding NV

(Cauza C-106/12)

2012/C 151/27

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din acțiunea principală

Recurent: Staat der Nederlanden

Intimată: Eneco Holding NV

Întrebările preliminare

1.

Articolul 345 TFUE trebuie interpretat în sensul că, în sfera noțiunii „regimul proprietății în statele membre” intră și regimul interdicției absolute de privatizare din speță, astfel cum este prevăzut de Besluit aandelen netbeheerder [Regulamentul privind acțiunile deținute la operatorii de rețea] coroborat cu articolul 93 din Elektriciteitswet [Legea privind electricitatea] din 1998 și cu articolul 85 din Gaswet [Legea privind gazul], care presupune că transferul acțiunilor deținute la un operator de rețea nu este permis decât exclusiv în cadrul sferei autorităților publice?

2.

În cazul în care răspunsul la întrebarea I este afirmativ, consecința acestui fapt este că dispozițiile cu privire la libera circulație a capitalurilor nu sunt aplicabile interdicției de apartenență la grup sau cel puțin că această interdicție nu trebuie examinată prin raportare la dispozițiile privind libera circulație a capitalurilor?

3.

Obiectivele urmărite și prin intermediul Won [Legea privind gestionarea independentă a rețelelor (Wet onafhankelijk netbeheer)], care au în vedere, prin combaterea subvențiilor încrucișate în sens extins (inclusiv prin schimbul de informații strategice), asigurarea transparenței pe piața energiei și prevenirea denaturării concurenței, sunt interese pur economice sau pot fi privite și ca interese cu caracter neeconomic care, în funcție de împrejurări, pot reprezenta motive imperative de interes general care justifică o limitare a liberei circulații a capitalurilor?