26.5.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 151/16


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2012. február 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staat der Nederlanden kontra Eneco Holdong N.V.

(C-106/12. sz. ügy)

2012/C 151/27

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Staat der Nederlanden

Alperes: Eneco Holding N.V.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 345. cikket, hogy „a tagállamokban fennálló tulajdoni rend(…)” fogalma a jelen ügyben szóban forgó — az 1998. évi Elektriciteitswet 93. cikkével és a Gaswet 85. cikkével összefüggésben értelmezett, a rendszerüzemeltetői részesedésekről szóló rendelet értelmében vett — abszolút jellegű privatizációs tilalom olyan szabályozását is magában foglalja, amely szerint a rendszerüzemeltetőkben fennálló részesedések kizárólag az állami szférán belül ruházhatók át?

2.

Az 1) kérdésre adandó igenlő válasz esetén azt eredményezi-e ez, hogy a tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a csoporttilalomra, vagy legalábbis hogy a csoporttilalom nem vizsgálható a tőke szabad mozgására vonatkozó rendelkezések alapján?

3.

Tisztán gazdasági érdeknek minősül-e az energiapiac átláthatósága megteremtésének és a verseny torzulása elkerülésének a tág értelemben vett keresztfinanszírozások (többek között a stratégiai információcsere) megakadályozása útján történő megvalósításának a Won által is kitűzött célja, vagy e cél nem gazdasági jellegű érdeknek is tekinthető abban az értelemben, hogy bizonyos körülmények között nyomós közérdekként igazolhatja a tőke szabad mozgásának korlátozását?