13.8.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 238/4


Tožba, vložena 17. maja 2011 – Evropska komisija proti Italijanski republiki

(Zadeva C-236/11)

2011/C 238/06

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Soulay in D. Recchia, zastopnika)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predloga tožeče stranke

Ugotovi naj se, da Italijanska republika z uporabo posebne ureditve potovalnih agentov, tudi če se potovalna storitev zaračuna osebi, ki ni potnik, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima v skladu s členi od 306 do 310 Direktive Sveta 2006/112/ES (1) z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost;

Italijanski republiki naj se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija meni, da Italijanska republika z uporabo posebne ureditve potovalnih agentov krši določbe ureditve na področju DDV, ker ta ni omejena na storitve, ki se opravljajo za potnike, kot je določeno v Direktivi, temveč se širi tudi na posle med potovalnimi agenti.


(1)  UL L 347, str. 1.