13.8.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 238/4


Acțiune introdusă la 17 mai 2011 — Comisia Europeană/Republica Italiană

(Cauza C-236/11)

2011/C 238/06

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Soulay și D. Recchia, agenți)

Pârâtă: Republica Italiană

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, prin aplicarea regimului special conceput pentru agențiile de turism și atunci când serviciul turistic este vândut unei alte persoane decât călătorul, Republica Italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 306-310 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1);

obligarea Republicii Italiene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia consideră că aplicarea de către Republica Italiană a regimului special pentru agențiile de turism, în măsura în care nu se limitează la serviciile prestate călătorilor, astfel cum prevede directiva, ci se extinde și la operațiunile realizate între agenții de turism, încalcă reglementările în materia TVA-ului.


(1)  JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.