13.8.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 238/4


2011 m. gegužės 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Italijos Respubliką

(Byla C-236/11)

2011/C 238/06

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Soulay ir D. Recchia

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

pripažinti, kad taikydama specialią apmokestinimo schemą kelionių agentūroms net ir tada, kai kelionės paslaugos parduodamos ne keleiviui, Italijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB (1) dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 306–310 straipsnius;

priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija mano, kad Italijos Respublikos kelionių agentūroms taikyta speciali schema ne tiks paslaugoms keleiviams, kaip numatyta direktyvoje, bet ir sandoriams tarp kelionių agentūrų, pažeidžia nuostatas PVM srityje.


(1)  OL L 347, p. 1.