ISSN 1977-0960

doi:10.3000/19770960.C_2013.015.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 15

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir prane_imai

56 tomas
2013m. sausio 18d.


Prane_imo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2013/C 015/01

Pasiūlymas nutraukti skundo CHAP (2011)3460 nagrinėjimą

1

2013/C 015/02

Leidimas teikti valstybės pagalbą, remiantis SESV 107 ir 108 straipsnių nuostatomis – Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (1)

2

2013/C 015/03

Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.6740 – BayWa/Cefetra) (1)

8


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2013/C 015/04

Euro kursas

9

 

VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI

2013/C 015/05

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

10

2013/C 015/06

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

10

2013/C 015/07

Valstybių narių pateikta informacija apie žvejybos uždraudimą

11


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT