ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.015.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 15

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta
18. tammikuu 2013


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2013/C 015/01

Kantelun CHAP (2011)3460 käsittelyn lopettaminen

1

2013/C 015/02

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (1)

2

2013/C 015/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6740 – BayWa/Cefetra) (1)

8


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2013/C 015/04

Euron kurssi

9

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2013/C 015/05

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

10

2013/C 015/06

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

10

2013/C 015/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

11


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI