29.3.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 111/42


Beschikking van het Gerecht van 3 februari 2016 — Experience Hendrix/BHIM — JH Licence (Jimi Hendrix)

(Zaak T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Procestaal: Duits

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 253 van 4.8.2014.