29.3.2016   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 111/42


Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Frar 2016 – Experience Hendrix vs UASI – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Kawża T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Il-President tat-Tielet Awla ordna t-tħassir tal-kawża.


(1)  ĠU C 253, 4.8.2014.