29.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 111/42


2016 m. vasario 3 d. Bendrojo Teismo nutartis byloje Experience Hendrix/VRDT – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Byla T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Proceso kalba: vokiečių

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.


(1)  OL C 253, 2014 8 4.