29.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 111/42


A Törvényszék 2016. február 3-i végzése – Experience Hendrix kontra OHIM – JH Licence (Jimi Hendrix)

(T-357/14. sz. ügy) (1)

(2016/C 111/51)

Az eljárás nyelve: német

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 253., 2014.8.4.