29.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 111/42


Rješenje Općeg suda od 3. veljače 2016. – Experience Hendrix protiv OHIM-a – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Predmet T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Jezik postupka: njemački

Predsjednik trećeg vijeća odredio je brisanje predmeta.


(1)  SL C 253, 4. 8. 2014.