29.3.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/42


Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 3.2.2016 – Experience Hendrix v. SMHV – JH Licence (Jimi Hendrix)

(Asia T-357/14) (1)

(2016/C 111/51)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Kolmannen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu unionin yleisen tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 253, 4.8.2014.