14.3.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 98/43


Sodba Splošnega sodišča z dne 28. januarja 2016 – TVR Automotive/UUNT – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Zadeva T-781/14) (1)

((Znamka Skupnosti - Postopek z ugovorom - Prijava figurativne znamke Skupnosti TVR ENGINEERING - Prejšnja figurativna znamka Skupnosti TVR - Relativni razlog za zavrnitev - Neobstoj podobnosti med znakoma - Neobstoj verjetnosti zmede - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2016/C 098/56)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Združeno kraljestvo) (zastopnika: A. von Mühlendahl in H. Hartwig, odvetnika)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT: Fabio Cardoni (Milano, Italija)

Predmet

Tožba zoper Odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. septembra 2014 (zadeva R 2532/2013-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo TVR Automotive Ltd in Fabiom Cardoniem.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi TVR Automotive Ltd se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 26, 26.1.2015.