14.3.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 98/43


Hotărârea Tribunalului din 28 ianuarie 2016 – TVR Automotive/OAPI – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Cauza T-781/14) (1)

([„Marcă comunitară - Procedură de opoziție - Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative TVR ENGINEERING - Marca comunitară figurativă anterioară TVR - Motiv relativ de refuz - Lipsa unei similitudini între semne - Lipsa unui risc de confuzie - Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”])

(2016/C 098/56)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamantă: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Regatul Unit) (reprezentanţi: A. von Mühlendahl și H. Hartwig, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Fabio Cardoni (Milano, Italia)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 8 septembrie 2014 (cauza R 2532/2013-4), privind o procedură de opoziție între TVR Automotive Ltd și Fabio Cardoni

Dispozitivul

1)

Respinge acțiunea.

2)

Obligă TVR Automotive Ltd la plata cheltuielilor de judecată.


(1)  JO C 26, 26.1.2015.