14.3.2016   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 98/43


2016 m. sausio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimas byloje TVR Automotive/VRDT – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Byla T-781/14) (1)

((Bendrijos prekių ženklas - Protesto procedūra - Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo TVR ENGINEERING paraiška - Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas TVR - Santykinis atmetimo pagrindas - Žymenų panašumo nebuvimas - Galimybės supainioti nebuvimas - Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas))

(2016/C 098/56)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų A. von Mühlendahl ir H. Hartwig

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo

Kita procedūros VRDT Apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme: Fabio Cardoni (Milanas, Italija)

Dalykas

Ieškinys dėl 2014 m. rugsėjo 8 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 2532/2013-4), susijusio su protesto procedūra tarp TVR Automotive Ltd ir Fabio Cardoni.

Rezoliucinė dalis

1.

Atmesti ieškinį.

2.

Priteisti iš TVR Automotive Ltd bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 26, 2015 1 26.