14.3.2016   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 98/43


A Törvényszék 2016. január 28-i ítélete – TVR Automotive kontra OHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(T-781/14. sz. ügy) (1)

((„Közösségi védjegy - Felszólalási eljárás - A TVR ENGINEERING közösségi ábrás védjegy bejelentése - A korábbi TVR közösségi ábrás védjegy - Viszonylagos kizáró ok - A megjelölések hasonlóságának hiánya - Összetéveszthetőség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja”))

(2016/C 098/56)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Egyesült Királyság) (képviselők: A. von Mühlendahl és H. Hartwig ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Fabio Cardoni (Milánó, Olaszország)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a TVR Automotive Ltd és Fabio Cardoni közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2014. szeptember 8-án hozott határozata (R 2532/2013-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A TVR Automotive Ltd-et kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 26., 2015.1.26.