14.3.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 98/43


Presuda Općeg suda od 28. siječnja 2016. – TVR Automotive protiv OHIM-a – Cardoni (TVR ENGINEERING)

(Predmet T-781/14) (1)

((„Žig Zajednice - Postupak povodom prigovora - Prijava figurativnog žiga Zajednice TVR ENGINEERING - Raniji figurativni žig Zajednice TVR - Relativni razlog za odbijanje - Nepostojanje sličnosti znakova - Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu - Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009”))

(2016/C 098/56)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnici: A. von Mühlendahl i H. Hartwig, odvjetnici)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Fabio Cardoni (Milano, Italija)

Predmet

Tužba protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 8. rujna 2014. (predmet R 2532/2013-4) u vezi s postupkom povodom prigovora između društva TVR Automotive Ltd i Fabija Cardonija.

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Nalaže se društvu TVR Automotive Ltd snošenje troškova.


(1)  SL C 26, 26. 1. 2015.