24.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 88/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2012/C 88/01

Datum för antagande av beslutet

16.12.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.32603 (11/N)

Medlemsstat

Italien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Rättslig grund

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Sektorutveckling, Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

 

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 25,7 miljoner EUR

 

Totalt planerat stödbelopp 25,7 miljoner EUR

Stödnivå

37 %

Varaktighet

2011–2012

Ekonomisk sektor

Järnvägstransporter

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm