24.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 88/1


Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE

Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 88/01

Data adoptării deciziei

16.12.2011

Numărul de referință al ajutorului

SA.32603 (11/N)

Stat membru

Italia

Regiune

Titlu (și/sau numele beneficiarului)

Misure a sostegno del trasporto combinato e/o trasbordato su ferrovia — c.d. «Ferrobonus»

Temei legal

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 592 del 4 agosto 2010;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 750 del 4 ottobre 2010;

Decreto dirigenziale n. 3284 del 15 novembre 2010

Tipul măsurii

Regim de ajutoare

Obiectiv

Dezvoltare sectorială, Protecția mediului

Forma de ajutor

Subvenție directă

Buget

 

Buget anual: 25,7 milioane EUR

 

Buget global: 25,7 milioane EUR

Valoare

37 %

Durată (perioadă)

2011-2012

Sectoare economice

Transporturi feroviare

Numele și adresa autorității de acordare a ajutorului

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Via Nomentana 2

Viale dell'Arte 16

Via Caraci 36

00161 Roma RM

ITALIA

Alte informații

Textul deciziei în limba (limbile) originală (originale), din care au fost înlăturate toate informațiile confidențiale, poate fi consultat pe site-ul:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_ro.htm